Per què es produeix l’augment de la pressió ocular?

Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES

L’augment de la pressió ocular obeeix a múltiples factors que poden resumir-se com a mecanismes que fan que el líquid intraocular (humor aquós) no es pugui eliminar correctament pel canal normal, cosa que provoca aquest augment de pressió. Pot ser lleu i crònic -glaucoma crònic- o brusc, a causa d’altres processos. L'oftalmòleg ha d’examinar el pacient de manera urgent, especialment en el cas de les formes agudes.

Dades personals
Foto DNI / NIE / Pasaporte
Adjunta fotografía de tu documento de identidad
Dades del pacient
Foto DNI/NIE/Pasaporte
Adjunta fotografia del document d'identitat del pacient, si es tracta d'un menor d'edat, també has d'adjuntar el document que t'acredita com a tutor legal.
Dades mèdiques oftalmològiques
Historial mèdic general (no oftalmològic)
Si us plau, completa el següent qüestionari amb les dades que coneguis
Historial oftalmològic
Si us plau, completa el següent qüestionari amb les dades que coneguis
Dades de facturació
Informes
Si disposes de proves, imatges oftalmològiques o informes, et preguem que ens els adjuntis. Pots enviar-nos proves antigues com a informació addicional, però t'aconsellem afegir proves amb data recent (preferiblement no més de 30 dies), atès que no podem garantir una orientació fiable realitzada sobre la base de proves més antigues.