Angio-OCT

Profesional realizando pruebas diagnósticas a paciente
L'IMO té
3
equips diferents
Captura d'imatges en
3
segons

Què és l'angio-OCT?

L’angio-OCT és un nou equip diagnòstic que empra la tecnologia de la tomografia de coherència òptica (OCT) per obtenir imatges en alta qualitat de la circulació retinal, a més de visualitzar en 3D les estructures del pol posterior de l'ull.

D'aquesta manera, ofereix l'oportunitat d'examinar amb molta precisió la xarxa vascular de l'ull a diferents profunditats, ja que mostra la mobilitat de la circulació en els vasos sanguinis en les capes específiques de la retina i de la coroide (capa que es troba just per sota), així com en el cap del nervi òptic.

En què consisteix?

Aquesta tècnica, basada en la tecnologia de l'OCT (emissió de llum), captura imatges en tan sols 3 segons. A diferència de l'angiografia amb fluoresceïna convencional –prova tradicionalment utilitzada per estudiar la circulació de la retina–, no requereix la injecció d'un contrast endovenós per tintar i per visualitzar la trama vascular.

Com a conseqüència, no només és més ràpida de dur a terme, sinó que també evita molèsties i possibles efectes adversos en els pacients. Això la converteix en una opció mínimament invasiva que pot repetir-se amb més freqüència per a un control exhaustiu de les patologies.

Exemple de prova Angio OCT

Com es fa?

L’angio-OCT es realitza a consulta en menys de 10 minuts, sense requerir preparació prèvia del pacient ni dilatació de la pupil·la.

En quins casos s'utilitza?

L’angio-OCT, incorporada de forma pionera a les consultes de l'IMO des de finals del 2010, és especialment rellevant de cara a les malalties vasculars de la retina, ja que facilita l'estudi d'anomalies com microaneurismes (dilatació de capil·lars sanguinis) en la retinopatia diabètica.

Una altra de les seves principals indicacions és la DMAE, ja que permet detectar la presència de neovasos (nous vasos sanguinis anormals).

Atès que és una tècnica nova, però, les imatges obtingudes abasten només la part central de la retina, de manera que en el cas de patologies perifèriques encara s'ha de fer l'angiografia amb fluoresceïna convencional.