El maneig eficaç de la retinopatia diabètica, tema d'interès central en la VI preceptorship IMO-Novartis

L'objectiu d'aquests cursos d'immersió és compartir el know how d'IMO i la pràctica diària del centre, gràcies a un programa personalitzat que permet donar resposta als interessos dels retinòlegs visitants.

Les preceptorship a l’IMO, promogudes per la farmacèutica Novartis, han arribat a la seva sisena edició amb la visita d'un grup d'oftalmòlegs mexicans a les nostres instal·lacions el passat mes de juny. Segons explica Laura González, coordinadora d'aquests cursos d'immersió, "es tracta d'una col·laboració que neix amb l'objectiu de compartir amb altres professionals els coneixements i l'experiència de l’IMO com a centre de referència internacional".

Per aconseguir-ho, s'ofereix una immersió global en la pràctica diària del centre, amb rotacions dels alumnes pels diferents departaments de l'Institut per tal que puguin conèixer de primera mà la seva activitat i entrar en contacte directe amb cada un dels equips.

En aquest sentit, Laura González apunta a la flexibilitat com el gran valor afegit de la preceptorship: "es basa en un programa que s'adapta completament a les motivacions del grup perquè la seva estada a la clínica resulti al més profitosa possible".

La retinopatia diabètica, un tema per abordar en profunditat

En aquesta ocasió, bona part de l'interès dels oftalmòlegs visitants es va centrar en la detecció precoç i en el maneig eficaç de la retinopatia diabètica, un tema que van abordar en profunditat al costat de la Dra. Anniken Burés, especialista del Departament de Retina i Vitri de l’IMO.

Com van comentar els participants, a Mèxic la diabetis afecta un 12% de la població i, fruit d'un mal control metabòlic, hi ha milions de pacients amb ceguesa derivada d'aquesta patologia.

"Estem parlant d'un veritable problema de salut pública, que no només és conseqüència de la manca de conscienciació dels pacients sinó també dels professionals sanitaris d'atenció primària, els quals solen realitzar derivacions molt tardanes a l'especialista", expliquen.

A això, cal sumar-hi la limitació de recursos que té la sanitat pública del país a l'hora de subministrar el tractament oportú, sobretot si tenim en compte que es tracta d'una patologia crònica que, o bé requereix cirurgia i làser, o repetides injeccions intravítries.

Involucració per part de tots els departaments

Per optimitzar l'atenció i el tractament dels pacients, no només és necessari el coneixement mèdic sinó també la gestió adequada de la dinàmica de consultes i, en general, del funcionament del centre. Per aquest motiu, la preceptorship va incloure una rotació per les diferents àrees de la clínica, de manera que els alumnes van poder conèixer de primera mà els processos que guien la pràctica diària a l’IMO.

Els participants en la VI preceptorship IMO-Novartis, en el laboratori de genètica d´IMO.

Un dels aspectes que més va cridar la seva atenció, precisament pel fet de ser una cosa poc habitual en molts centres, va ser l'estreta col·laboració del Departament de Genètica amb l'equip d'oftalmòlegs de l'Institut. La visita al laboratori de biologia molecular, on es duen a terme estudis genètics i investigacions per aprofundir en les causes genètiques de les patologies hereditàries de la visió, va posar el punt final a l'estada a l’IMO dels col·legues mexicans, els quals van valorar de forma molt positiva "l'experiència i la gran col·laboració".