Ramon Sagarra

Trajectòria professional


Ponent del curs per a l’abordament del pacient diabètic 2013

Atenció primària EAP Reus 1.
Metge de família