Radioteràpia selectiva i teràpia fotodinàmica: principals avenços en oncologia ocular

El tumor intraocular maligne més freqüent en l’adult és el melanoma de coroide (la capa que hi ha sota la retina i que la nodreix). A Espanya se’n declaren uns 240 nous casos cada any. Els exàmens periòdics i la detecció precoç són fonamentals per a una dolença greu que, a vegades, no presenta símptomes fins que està en estat avançat

El tumor intraocular maligne més freqüent en l’adult és el melanoma de coroide (la capa que hi ha sota la retina i que la nodreix). A Espanya se’n declaren uns 240 nous casos cada any. Els exàmens periòdics i la detecció precoç són fonamentals per a una dolença greu que, a vegades, no presenta símptomes fins que està en estat avançat

Pot créixer sense símptomes, si bé en alguns casos el pacient pot patir disminució de la visió -si el tumor és a prop de la màcula (part central de la retina)-, despreniment de retina o hemorràgia intraocular, dos processos comunament associats al melanoma de coroide.

Els casos asimptomàtics poden diagnosticar-se amb una exploració rutinària del fons de l’ull, “que tota la població hauria de fer-se un cop l’any a partir dels 50, que és quan és més habitual que comencin a aparèixer els tumors oculars”, adverteix el Dr. José García-Arumí, especialista en retina i oncologia ocular de l´ Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona. El tractament més habitual és la braquiteràpia, que consisteix en una placa radioactiva de ruteni o iode que se situa durant uns quants dies a la zona tumoral. Com que és local, evita la radiació externa i minimitza possibles efectes secundaris. Té una efectivitat superior al 90% si s’aplica a les primeres fases, ja que hi ha un alt risc de metàstasi, bàsicament al fetge, cas en què la mortalitat és del 90%. En alguns casos, la braquiteràpia s’aplica en combinació amb l’endoresecció, cirurgia que consisteix a eliminar quirúrgicament el tumor mitjançant làser i vitrectomia. A vegades cal provocar un despreniment de retina per accedir al tumor i poder-lo tractar amb làser i vitrèctom (instrument que esmicola i aspira el tumor).

Un altre tipus de tumor de la capa subretinal és l’hemangioma de coroide, un tumor benigne –sense risc de metàstasi– però que es desenvolupa de manera molt ràpida i agressiva, amb risc per a la visió, perquè amenaça el nervi òptic (transmissor de les imatges de la retina al cervell) i la màcula. Els hemangiomes de coroide es tracten amb teràpia fotodinàmica, una tècnica que fins fa pocs anys s’aplicava a la Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE). Un estudi liderat pel Dr. García-Arumí ha demostrat l’eficàcia de la teràpia a l’hora de tractar aquest tipus de tumor ocular. El tractament, que consisteix en l’aplicació intravenosa d’un fàrmac damunt el qual posteriorment es projecta un làser, actua selectivament damunt el tumor i danya mínimament la retina.

Altres tumors oculars són els retinoblastomes, el 50% dels quals es transmet d’una generació a l’altra. Afecta 1 de cada 15.000 nounats i és el tumor ocular maligne més comú en la infància. El tractament sol ser una combinació de radioteràpia i quimioteràpia. “Actualment s’està estudiant un tractament selectiu: introduir quimioteràpia a través de l’artèria oftàlmica” explica el Dr. García-Arumí. “Si dóna bons resultats, disposarem d’un tractament amb menys efectes secundaris”, afegeix. Aquest tipus de tumors són molt agressius i és important diagnosticar-los i tractar-los a temps per evitar l’enucleació ocular (extracció total de l’ull).