Queratocon

Causa número
1
de trasplantament corneal en joves
foto: queratocono

Què és el queratocon?

El queratocon és una alteració ocular en què es produeix un aprimament progressiu de la zona central o paracentral de la còrnia. La seva forma esfèrica habitual canvia per una de cònica i origina un astigmatisme irregular que distorsiona les imatges i una successiva disminució de la visió.

El queratocon és la primera causa de trasplantament corneal en pacients joves.

Per què passa?

El queratocon s’hereta de pares a fills en un 25% de casos aproximadament. En la resta de casos, apareix de manera esporàdica vinculat a patrons d’herència complexos que actualment es continuen investigant.

També hi ha casos relacionats amb al•lèrgies oculars o amb el fregament continu dels ulls.

Com es pot prevenir?

No hi ha mesures preventives per al queratocon, però sí que hi ha tractaments per frenar-lo. La detecció precoç és bàsica per evitar els casos molt avançats, que requereixen trasplantament de còrnia. 

També hi ha formes lleus que no produeixen alteració visual i que només es diagnostiquen amb estudis topogràfics.

Es recomana que els familiars directes dels pacients amb queratocon, encara que aparentment no n’estiguin afectats, es sotmetin a examen visual, ja que podrien ser portadors de la malaltia.

La població de més risc són els nens, els adolescents i els joves, per la qual cosa és important promoure les revisions oculars entre aquests grups d’edat.

El principal símptoma és una disminució de la visió i l’aparició o l’augment sobtat d’astigmatisme.

L’astigmatisme sol ser induït per un defecte de refracció de la còrnia que, a diferència de la miopia i de la hipermetropia, no sol evolucionar de forma natural amb l’edat.

Per això és important que qualsevol pacient que pateixi un augment brusc d’aquest defecte refractiu, sobretot en el cas de nens i de joves, es faci un estudi topogràfic complet per descartar la presència d’un queratocon.

Curvatura d’una còrnia normal

Curvatura d’una còrnia normal.

Queratocono. Aumento de curvatura y protusión central

Curvatura d’una còrnia normal.

Queratocon avançat. Aprimament i deformitat a la còrnia

Queratocon avançat. Aprimament i deformitat a la còrnia.

Hi ha diferents possibilitats de tractament segons l’estat de la malaltia:

  • En els casos lleus de queratocon es pot aconseguir una bona visió corregint amb ulleres
  • En casos més avançats es podria indicar lents contacte rígides per corregir l'astigmatisme irregular
  • En alguns casos, pot ser necessari recórrer a tractaments quirúrgics, com els anells intraestromals per regularitzar la còrnia o el cross-linking corneal, un procediment que ha demostrat eficàcia per frenar l'evolució del queratocon
  • En els casos més greus, quan la visió s'ha reduït de manera important, l'única solució és la queratoplàstia o trasplantament de còrnia. En l'actualitat, el trasplantament pot fer-se, en molts casos, canviant només les capes afectades de la còrnia i conservant-hi les sanes.

Trasplantament de còrnia

Trasplantament de còrnia