Les sales d’operacions de l’IMO renoven la classificació de bioseguretat exigible en intervencions cardíaques

Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES

L'IMO renova la classificació ISO 6, la qual garanteix que totes les intervencions oftalmològiques, des d’una simple cataracta fins a un trasplantament, puguin fer-se a l’Institut amb la màxima exigència en bioseguretat i confort.

Quiròfans IMO

Les vuit sales d’operacions de l’IMO han renovat la classificació ISO 6 de validació i qualificació de les sales d’ambient controlat en hospitals. És la segona vegada que l'Institut obté aquesta certificació, ja acoseguida l'any 2014, moment en el qual els quiròfans van passar de ser considerades ISO 7 (de tipus B, per a cirurgia major ambulatòria, convencional o d’urgències) a ISO 6 (sales d’operacions d’alta tecnologia de tipus A, al mateix nivell que aquells on es fan trasplantaments o intervencions cardíaques).

L’IMO ha estat el primer centre oftalmològic a obtenir aquesta nova classificació després que les sales d’operacions de l’Institut se sotmetessin a la validació anual del Comité Técnico de Normalización 171 de Calidad Ambiental en Interiores d’AENOR, que verifica el compliment dels requisits de bioseguretat en àrees quirúrgiques i que ha servit per certificar el compromís de l’IMO amb la seguretat i el benestar dels pacients.

L’àrea quirúrgica de l’IMO és una de les més eficaces d’Europa pel que fa a resultats mèdics.

Màximes garanties de bioseguretat

Segons la Marisa Jaén, responsable de l’àrea quirúrgica de l’IMO, “aquesta nova consideració implica més exigència i uns estàndards superiors, que s’han de garantir fins i tot en les cirurgies aparentment més senzilles i comunes, com les de cataractes, que no hem de banalitzar”. Tanmateix, afegeix, “l’IMO ja complia aquestes exigències perquè l’objectiu de l’Institut pel que fa a l’àrea quirúrgica no és només evitar la transmissió d’infeccions, que no n’hi ha hagut ni un sol cas des de la inauguració de la nova seu el 2009, sinó també oferir el màxim confort”.

Estrictes mesures d’higiene i prevenció

Algunes de les claus són, segons la responsable de l’àrea quirúrgica Marisa Jaén, “l’amplària de les sales d’operacions, l’alta dotació tècnica i els estrictes processos de treball i de manteniment i higiene, un conjunt de factors que fan que l’àrea quirúrgica de l’IMO sigui una de les més eficaces d’Europa pel que fa a resultats mèdics, a més de convertir-la en un referent internacional en seguretat i confort”.

Entre les mesures bàsiques d’higiene i de prevenció de l’àrea quirúrgica, hi ha l’ús de vestimenta específica (“pijama” de dues peces -pantaló i casaca-, gorra, mascareta i sabates exclusives per a la sala d’operacions i polaines); la rentada quirúrgica de mans i avantbraços abans d’entrar a la sala d’operacions i, un cop finalitzada la rentada, ja dins la sala, la col•locació de bata i guants estèrils per iniciar la cirurgia.

A més, és important tenir en compte que el nombre de persones que es queden a la sala d’operacions durant la intervenció ha de ser restringit (només les estrictament necessàries) i que l’instrumental emprat s’ha d’haver sotmès a un procés previ de neteja, desinfecció i esterilització, mentre que els materials d’un sol ús, exclusius per a cada ull, s’han de substituir per uns altres de nous després de cada intervenció.

L’amplària de les sales d’operacions, l’alta dotació tècnica i els estrictes processos de treball i de manteniment i higiene fan de l’àrea quirúrgica de l’IMO un referent internacional en seguretat i confort

“La cura dels detalls és tan extrema, que s’arriba a tenir en compte l’amplària de l’àrea de treball per impedir que l’equip quirúrgic fregui amb superfícies de mobiliari i fins i tot que es freguin entre ells els membres de l’equip mateix. Això garanteix la màxima asèpsia durant tota la intervenció”, explica la Marisa Jaén.

Instal•lacions i sistemes tècnics

A més, perquè sigui una sala d’ambient controlat (quan cal una qualitat òptima d’aire, definida per la concentració de partícules), és necessari tenir unes instal•lacions i una tecnologia específicament dissenyades per a això, com un sistema de filtració amb tres etapes (partícules grans, partícules mitjanes i partícules petites)”. Segons Jaén, “la instal•lació apropiada dels filtres HEPA (High Efficiency Particle Arrestinges), que impedeixen el pas de partícules de mida superior a 0,001…5 µm, com ara bacteris i fongs, és un dels aspectes primordials a tenir en compte en la validació i qualificació de les sales d’ambient controlat en centres sanitaris”.

Però hi ha altres paràmetres que són igualment clau pel que fa a bioseguretat i que determinen la classificació d’aquestes sales: la temperatura (s’ha de mantenir entre els 20 i els 24ºC), la humitat relativa (que ha de ser del 45-55%), el control de la microbiologia ambiental per detectar i controlar la presència de microorganismes, i el control del soroll, que no ha de superar els 40 dB per respectar el confort dins l’àrea quirúrgica.

Així mateix, per garantir la bioseguretat és imprescindible una diferència de pressió superior a 5 Pa entre l’àrea “neta” o asèptica (àrea quirúrgica) i la “bruta” o sèptica (l’exterior de l’àrea quirúrgica) i verificar el sentit de l’aire a fi de comprovar que es produeix un flux de les zones “netes” cap a les “brutes”. També cal mirar que el sistema de ventilació estigui dissenyat per garantir un nombre mínim de 20 renovacions per hora i un cabal de 1.200 m3/h que permeti renovar l’aire interior amb l’aportació d’aire exterior i contribuir a una millor qualitat ambiental. Finalment, és important vetllar per la “recuperació de la sala” amb un tractament de l’aire eficaç i respectant un determinat període de temps entre cirurgia i cirurgia.