Més de la meitat dels lectors creu que els problemes de visió condicionen els seus hàbits de lectura

El fet de patir defectes refractius, com ara miopia o vista cansada, influeix a l'hora d'enfrontar-se a la lectura, segons una enquesta de l'IMO.

lectura

Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, l’IMO ha llançat una enquesta per prendre el pols als hàbits lectors dels seus pacients i familiars i saber fins a quin punt l'estat de la visió hi influeix. La consulta, resposta per 580 persones, en un 63 % dones, i amb una franja d'edat majoritària per sobre dels 55 anys (66 %), revela que més de la meitat (55 %) de la mostra creu que les limitacions visuals afecten a l'hora d'enfrontar-se a la lectura.

Miopia i vista cansada, principals problemes per a la lectura

El grup d'edat dels 40 als 55 anys, quan apareix i es desenvolupa la presbícia o vista cansada, és el que més acusa la influència de l’estat visual en els hàbits de lectura, que comencen a modificar-se. El 58 % dels enquestats d'aquesta franja afirma que la visió sí que afecta la seva actitud per la lectura, un percentatge una mica superior que el dels més grans de 55 anys (el 55,4 %). Aquesta percepció contrasta amb la que tenen els més joves, ja que menys de la meitat dels consultats d'entre 25 i 40 anys considera que l’estat visual afecta la seva relació amb la lectura.

D'aquestes xifres es desprèn que hi ha un nombre important de persones que han integrat sense problemes la lectura en la seva vida malgrat necessitar correcció òptica, requerida pel 80 % dels enquestats, els quals utilitzen ulleres habitualment per compensar defectes refractius, com ara miopia (43 %), presbícia o vista cansada (33 %), astigmatisme (13 %) o hipermetropia (9 %). L'ús de lents augmenta clarament amb l'edat, ja que són habituals per a un 57 % dels lectors de 25 a 40 anys, per al 75 % dels que estan entre els 40 i els 55 anys i per al 85 % dels que superen aquesta edat. Pel que fa a les causes que fan necessària la correcció òptica, la miopia ocupa clarament el primer lloc fins als 55 anys, edat a partir de la qual el principal motiu passa a ser la presbícia o vista cansada. Mentre que aquest problema només afecta el 3% dels que freguen els 40, el percentatge augmenta fins al 15 % entre els 40 i els 55, de manera que ocupa el segon lloc dels motius per portar ulleres, i es converteix en la raó número 1 entre els més grans de 55 anys (38 %).

Hàbits lectors

Preguntats directament pels seus hàbits lectors, el 55 % dels enquestats diu que llegeix més de 5 llibres a l'any, seguit dels que afirmen que llegeixen exclusivament premsa i/o articles (25 %) i dels que només llegeixen llibres ocasionalment (18 %). D'altra banda, tot i l'avenç dels dispositius electrònics, el paper continua sent el suport preferit pel 66 % dels enquestats i la narrativa arrasa com a gènere escollit pel 69 %, enfront del 22 % que prefereix els textos de divulgació, el 6% que es decanta per l’assaig i un residual 1% que opta per la poesia.

Per franges d'edat, s'observen algunes diferències significatives sobre aquests hàbits, de manera que, mentre que la majoria dels que superen els 55 anys diuen que llegeixen més de 5 llibres a l'any, el percentatge es redueix al 50 % entre els de 40 i 55 anys, i al 32 % en la franja que va dels 25 als 40 anys. Aquests, majoritàriament, afirmen que llegeixen només premsa/articles (el 40,5 %).

Pel que fa al suport, la meitat del grup dels 25 als 40 es decanta pels dispositius mòbils i l'altre 50 % s'estima més el paper, mentre que el suport tradicional és el preferit pels lectors de 40 a 55 anys (61 %) i, de forma més evident, pels més grans de 55 (el 70 % tria aquest format). Pel que fa a gèneres literaris, sí que hi ha quòrum entre totes les edats: la narrativa és la preferida per tots, seguida, també a totes les franges d'edat, pels textos divulgatius.

La Fundació IMO aconsegueix 60 minuts de lectura patrocinada

lectura Dr. Corcóstegui a Lletres per la Ciència

El Dr. Borja Corcóstegui, director mèdic de l'IMO, va participar a la jornada de Lletres per la Ciència de la Fundació IMO amb la lectura d'un fragment del seu llibre La conquesta del fons de l'ull.

L'enquesta s'ha fet a través d'una plataforma digital en el marc de la festivitat de Sant Jordi (23 d’abril), que es va celebrar a l'Institut amb 60 minuts de lectura patrocinats per diferents empreses per finançar projectes d'investigació genètica de la Fundació IMO. La iniciativa, Lletres per la Ciència, amb la qual s'han recaptat prop de 7.000 €, va permetre gaudir en directe i en streaming, per Internet, de textos relacionats amb la visió de Jorge Luis Borges, Plató, Antoine de Saint-Exupéry –del qual es va llegir un fragment d’El Petit Príncep en braille–, Federico García Lorca, Mario Benedetti, Noah Gordon i Oliver Sacks, entre d'altres.