Que un pacient amb Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) vegi les línies ondulades és motiu d’emergència?

Sí, és una urgència, tot i que relativa: pot esperar 3 o 4 dies. Cal examinar l'ull perquè el símptoma pot respondre al fet que la malaltia comenci a descompensar-se i pot provocar una pèrdua visual severa. A vegades aquesta deformitat no es deu a una descompensació, però sempre cal corroborar-ho.

Возможно, вас заинтересует