Que un pacient amb Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) vegi les línies ondulades és motiu d’emergència?

Sí, és una urgència, tot i que relativa: pot esperar 3 o 4 dies. Cal examinar l'ull perquè el símptoma pot respondre al fet que la malaltia comenci a descompensar-se i pot provocar una pèrdua visual severa. A vegades aquesta deformitat no es deu a una descompensació, però sempre cal corroborar-ho.

Dades personals
Foto DNI / NIE / Pasaporte
Adjunta fotografía de tu documento de identidad
Dades del pacient
Foto DNI/NIE/Pasaporte
Adjunta fotografia del document d'identitat del pacient, si es tracta d'un menor d'edat, també has d'adjuntar el document que t'acredita com a tutor legal.
Dades mèdiques oftalmològiques
Historial mèdic general (no oftalmològic)
Si us plau, completa el següent qüestionari amb les dades que coneguis
Historial oftalmològic
Si us plau, completa el següent qüestionari amb les dades que coneguis
Dades de facturació
Informes
Si disposes de proves, imatges oftalmològiques o informes, et preguem que ens els adjuntis. Pots enviar-nos proves antigues com a informació addicional, però t'aconsellem afegir proves amb data recent (preferiblement no més de 30 dies), atès que no podem garantir una orientació fiable realitzada sobre la base de proves més antigues.

Возможно, вас заинтересует