És normal que el pacient diabètic pateixi algun vessament ocular després d’una intervenció quirúrgica?

És molt més freqüent que apareguin hemorràgies al postoperatori d’una intervenció, especialment si s’ha practicat una vitrectomia, en el cas dels pacients amb retinopatia diabètica. Això s’explica perquè les parets dels vasos d’aquests pacients són enormement fràgils i més tendents a produir sagnats.

Возможно, вас заинтересует