Quan es fa una oclusió ocular?

Les oclusions oculars es fan per fer treballar més l'ull malalt: es tapa l’ull sa per combatre l’ambliopia. En funció del grau de visió i de l'edat del pacient es requerirà tapar amb més intensitat l'ull bo perquè desenvolupi la visió de l’ull ambliop.

Возможно, вас заинтересует