És contraproduent fer-se una angiografia quan es segueix un tractament ocular?

No és contraproduent per a cap tractament ocular.

Возможно, вас заинтересует