Per què l'ull sec pot provocar, alhora, un ull ploraner?

Quan la qualitat o quantitat de llàgrima no és bona –quan no està dins de cert rang– l'organisme reacciona i, com a mesura de protecció, s'estimula la segregació de llàgrima. Comença un cercle: l'ull percep que està sec i produeix una mica de llàgrima, però, com que segueix sent deficient i no soluciona el problema, torna a percebre que està sec i a produir una mica més de llàgrima. Així successivament fins que s'excedeix la capacitat del sistema de drenatge lacrimal i l'ull plora.

Per aquesta raó, l'ús de llàgrimes artificials en pacients amb ull sec resol en la majoria de casos el problema del llagrimeig, ja que l'ull està ben lubricat i es restableix l'equilibri.
 

Dades personals
Foto DNI / NIE / Pasaporte
Adjunta fotografía de tu documento de identidad
Dades del pacient
Foto DNI/NIE/Pasaporte
Adjunta fotografia del document d'identitat del pacient, si es tracta d'un menor d'edat, també has d'adjuntar el document que t'acredita com a tutor legal.
Dades mèdiques oftalmològiques
Historial mèdic general (no oftalmològic)
Si us plau, completa el següent qüestionari amb les dades que coneguis
Historial oftalmològic
Si us plau, completa el següent qüestionari amb les dades que coneguis
Dades de facturació
Informes
Si disposes de proves, imatges oftalmològiques o informes, et preguem que ens els adjuntis. Pots enviar-nos proves antigues com a informació addicional, però t'aconsellem afegir proves amb data recent (preferiblement no més de 30 dies), atès que no podem garantir una orientació fiable realitzada sobre la base de proves més antigues.

Возможно, вас заинтересует