Prescindir de les ulleres: cirurgia làser o implant de lents intraoculars?

Quatre paràmetres bàsics per saber quin tipus de cirurgia pot ser més adequada per a un pacient que vulgui corregir defectes refractius

Als darrers anys s’han produït grans avenços en la cirurgia de correcció de defectes refractius. Una de les tècniques que més ha avançat és l’implant de lents intraoculars gràcies, sobretot, a la millora en precisió i seguretat.
 
Segons el Dr. Josep Lluís Güell, coordinador del Departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l'IMO, la cirurgia amb làser i l’implant de lents intraoculars per solucionar defectes refractius són dues solucions diferents, ja que mentre que el làser, en general, es fa servir com a eina per tallar o modelar la còrnia, en el cas de la cirurgia d’implantació s’introdueix una lent dins de la còrnia, tant si és per substituir el cristal•lí com si no. A més, les cirurgies que fan servir el làser per corregir un defecte són irreversibles, mentre que la cirurgia d’implant és, en molts casos, reversible. En qualsevol cas, tal com assenyala el Dr. Güell, el risc associat tant a la cirurgia d’implant com de làser sol ser igual o inferior al risc associat a l’ús de lents de contacte, sempre que el pacient sigui seleccionat correctament i es posi en mans d’un cirurgià expert.

Quin procediment és millor per a cada pacient?

Quant als factors que caldria tenir en compte a l’hora d’escollir entre solucionar un defecte de la visió per mitjà de cirurgia de làser o de cirurgia d’implant, el Dr. Güell assenyala els següents:

  1. L’edat
  2. El gruix i les característiques de la còrnia, que és la part de l’ull en què s’actua amb el làser
  3. La mida dels espais del segment anterior de l’ull
  4. Les característiques del defecte refractiu que es pretén solucionar

Aquests quatre paràmetres determinen quin procediment és millor per a cada pacient. En definitiva, es tracta d’escollir bé el candidat, ja que, per diverses raons, la tècnica que resulta idònia per a una persona pot no ser-ho per a una altra. Respecte d’això, l’especialista de l'IMO afirma que “no totes les persones són bones candidates per sotmetre’s a cirurgia refractiva. Tal com explica, “resulta fonamental explorar l’ull amb els instruments adequats per determinar si es pot operar”.

Més de 25 anys d’experiència en cirurgia refractiva

L’IMO és un dels pioners internacionals en aquest tipus de cirurgies; les primeres operacions amb làser fetes a l’Institut es van fer a finals dels anys 80. Tal com explica el Dr. Güell, “els especialistes en còrnia i cirurgia refractiva de l'IMO hem anat evolucionant en la nostra praxi de manera paral•lela a la introducció de novetats en lents i en dissenys de làser per a aquest tipus de cirurgia”. Fruit d’aquest desenvolupament al llarg de tres dècades, “avui, en un percentatge realment alt, podem aconseguir que els pacients puguin oblidar-se del tot de les ulleres o que, si més no, puguin prescindir-ne en un 90-95% de les seves activitats”, conclou l’oftalmòleg.

Возможно, вас заинтересует