Teràpies intraoculars, una opció emergent en oftalmologia

Segons el Dr. Navarro, els nous tractaments per a malalties de la retina mitjançant la injecció de fàrmacs milloren els resultats visuals i eviten riscos quirúrgics

La teràpia intraocular està revolucionant el món de l’oftalmologia i concretament el tractament de les malalties que s’originen a la retina, les més greus de les que afecten l’ull. Les de més incidència són les degeneratives, entre les quals destaca la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE); les associades a la miopia alta; les d’origen vascular, principalment la retinopatia diabètica; i les associades a problemes biomecànics com les síndromes de tracció vítreomaculars.

Tractaments que substitueixen o complementen la cirurgia

Per fer-hi front, els darrers anys s’ha produït un gran avenç en la cirurgia retinal, amb el perfeccionament de tècniques i d’instruments que permeten una cirurgia de mínima incisió i que, en conseqüència, milloren els resultats visuals i permeten una recuperació més ràpida dels pacients. Tanmateix, en aquests moments s’estan fent nous passos per a tractaments farmacològics que substitueixen o complementen la cirurgia. Es tracta de les teràpies farmacològiques que, mitjançant injeccions intraoculars, actuen localment a l’interior de l’ull, especialment a la retina i, de manera encara més específica, a la màcula (la zona central de la retina responsable de la visió de detall). L’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO) fa més d’una dècada que participa en diversos estudis internacionals per avaluar l’eficàcia d’aquests nous tractaments per a l’edema macular diabètic, la trombosi de retina i la DMAE, entre d’altres.

Un resultat visual millor

Segons el Dr. Rafael Navarro, especialista en retina de l'IMO, “tot i que en molts casos el tractament adequat amb aquests nous fàrmacs requereix múltiples injeccions, perquè els efectes duren unes quantes setmanes o, en el millor dels casos, uns quants mesos, en general, la teràpia intraocular millora el resultat visual dels pacients respecte de tractaments anteriors i, en molts casos, evita haver de recórrer a la cirurgia i als possibles riscos associats“. El cas més clar és el tractament de la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE), en la qual la injecció de fàrmacs antiangiogènics, que té la funció de frenar el creixement dels vasos sanguinis anòmals que creixen a la retina, s’ha convertit en el tractament de referència per a les formes humides de la malaltia. El tractament es basa en un important descobriment: els anomenats factors de creixement endotelial, que són a l’origen de diverses formes de càncer, diabetis i retinopatia en prematurs, entre altres patologies, que provoquen el creixement de nous vasos sanguinis en aquests teixits i que la teràpia actual combat injectant anticossos dins de l’ull. “Aquesta nova opció ha revolucionat el pronòstic visual dels pacients, ja que el 70% manté o recupera visió amb aquesta teràpia intraocular, en contrast amb el 20% que ho feia abans amb altres tractaments com el làser, la cirurgia o la teràpia fotodinàmica”, explica el Dr. Rafael Navarro.

Freqüència de les injeccions

Dr. Visa en consulta Proves a la consulta

 

Malgrat els bons resultats, la teràpia actualment exigeix una injecció mensual mentre hi hagi signes de la malaltia, cosa que l’oftalmòleg determina mitjançant el seguiment a través de l’OCT (tomografia de coherència òptica), un escàner que es fa servir per captar imatges tomogràfiques de l’ull en alta definició. Amb l’objectiu de millorar el tractament i la qualitat de vida del pacient, ja s’estan provant nous fàrmacs l’acció dels quals dura dos cops més que no els actuals i per tant s’espera que a principis de l’any vinent en alguns casos el tractament pugui fer-se cada dos mesos.

Aplicació en malalties vasculars de la retina

Les injeccions intraoculars també s’estan aplicant amb bons resultats en casos de malalties vasculars de la retina com l’edema macular, que provoca una acumulació de líquid a la màcula i que fins ara només podia tractar-se amb làser, amb uns resultats molt limitats. Els fàrmacs intraoculars, tant els antiangiogènics com els esteroides, que aconsegueixen disminuir la inflamació, s’estan aplicant a pacients que no podien tractar-se amb làser o quan aquest tractament no els donava bons resultats. Fa poc més d’un any es va aprovar l’ús d’un d’aquests fàrmacs, basat en un implant injectable i biodegradable de corticosteroide d’acció prolongada (dexametasona), per al tractament de l’edema macular en pacients amb oclusió venosa de la retina (OVR), la segona causa més freqüent de malaltia vascular de la retina després de la retinopatia diabètica, i una causa freqüent de pèrdua important de visió. El nou implant actua localment per controlar l’edema, reduir la inflamació al voltant de l’oclusió i d’aquesta manera millorar l’agudesa visual del pacient. L’efecte dura al voltant de quatre mesos. En aquests moments, el Dr. Rafael Navarro coordina a Espanya un assaig clínic internacional i multicèntric per al tractament d’un altre tipus d’edema macular, el diabètic, la complicació de la retinopatia diabètica més lesiva per a la visió. L’estudi, que s’estima que durarà un any, “vol comparar dos tractaments a base d’injeccions intravítries per determinar quin dels dos proporciona millor recuperació de l’agudesa visual al pacient amb el menor nombre d’injeccions”, explica l’especialista de l'IMO.

Bons resultats en alta miopia i forat macular

Un altre grup de persones que s’està beneficiant de les noves injeccions intraoculars són les que pateixen alta miopia (més de 6-8 diòptries), cas en què el risc de complicacions retinals és elevat. La teràpia intraocular ha revolucionat el pronòstic visual en els casos de membranes vasculars miòpiques a l’àrea macular i, a més, els resultats en aquests casos són millors que en d’altres malalties de la retina, perquè el 90% d’aquests pacients requereix només una o dues injeccions per recuperar visió. Les injeccions intraoculars de microplasmina, fàrmac emprat per desenganxar les unions anòmales del gel vitri amb la retina sense necessitat de cirurgia, és un dels últims avenços que s’ha incorporat a la teràpia introaocular i que s’aplica a les síndromes de traccions vitreoretinals de la màcula i en alguns casos de forat macular.

Esperances en patologies hereditàries de la retina i DMAE seca, que encara no tenen tractament efectiu

“Actualment, el camp de les teràpies intraoculars s’está desenvolupant de manera vertiginosa, cosa que fa esperar que aviat disposarem de noves teràpies intraoculars, com per exemple la injecció de factors neurotròfics d’alliberament lent, per al tractament de malalties hereditàries de la retina o per a la DMAE seca, malalties que de moment no tenen tractament”, anuncia el Dr. Navarro. També s’estan estudiant nous sistemes d’alliberament retardat perquè qualsevol fàrmac injectat a l’ull es mantingui actiu durant un període de temps més llarg, fins i tot d’anys, cosa que millorarà molt la qualitat de vida dels pacients, que tindran controlada la malaltia amb un nombre menor d’injeccions.

Возможно, вас заинтересует