“El diagnòstic per la imatge permet escollir el tractament més adequat per a cada tumor”

L’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO) és un dels centres de referència en el camp de l’oncologia ocular. El Dr. José García-Arumí encapçala el Departament d’Oncologia Oftàlmica a més de ser catedràtic d’oftalmologia a la UAB, cap de servei de l’Hospital Vall d’Hebron i secretari de la Sociedad Española de Retina y Vítreo.

L’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO) és un dels centres de referència en el camp de l’oncologia ocular. El Dr. José García-Arumí encapçala el Departament d’Oncologia Oftàlmica a més de ser catedràtic d’oftalmologia a la UAB, cap de servei de l’Hospital Vall d’Hebron i secretari de la Sociedad Española de Retina y Vítreo.

Parlem amb ell per conèixer els últims avenços de l’especialitat en el tractament dels principals tumors que afecten els ulls.

Quin és el tumor ocular més freqüent en els adults?
Si parlem de tumors malignes, el més freqüent és el melanoma de coroide, un tipus de càncer molt agressiu i que pot produir metàstasi al fetge, per la qual cosa convé detectar-lo a temps i tractar-lo correctament. En el cas dels tumors benignes, el més habitual és l’hemangioma de coroide. És benigne perquè no produeix metàstasi ni risc per a altres òrgans del cos, però sí per a la visió, ja que sol créixer prop del nervi òptic.

I en els nens?
Sens dubte, el tumor maligne més freqüent és el retinoblastoma. Es tracta d’un tumor que pot donar-se els primers mesos de vida dels nens, que té un component hereditari del 50%, que sol afectar tots dos ulls i que és molt agressiu. S’estima que un de cada 15.000 nounats el pateix, i es tracta amb una combinació de quimioteràpia i radioteràpia.

Com es pot saber si un nadó pateix un retinoblastoma?
El símptoma més evident és que s’aprecia a simple vista una ombra blanca a la pupil•la del nen. Tot i que la taca la podria produir una altra dolença, convé anar immediatament a l’oftalmòleg. En general, una pupil•la que no és completament negra té algun tipus de problema.

Quin paper té la tecnologia en l’èxit dels tractaments d’aquest tipus de càncers?
La tecnologia ha evolucionat molt els últims anys i ens permet lluitar contra els tumors intraoculars amb un percentatge d’èxit cada cop més gran. Per començar, disposar de tecnologies de diagnòstic per la imatge com l’ecografia 3D, la retinografia, l’angiografia de camp ampli o la ressonància magnètica nuclear ens permet no només fer un diagnòstic encertat i precoç, sinó també conèixer l’altura, la mida, el tipus, la taxa de creixement i la ubicació concreta del tumor per escollir el tractament més adequat.

Passa el mateix amb els tractaments?
Sens dubte. La braquiteràpia que es fa servir en el tractament del melanoma de coroide es basa en plaques de ruteni 106 o de iode 125 que han evolucionat molt els últims anys, de manera que avui podem evitar que la radiació afecti una altra part que no sigui l’ull i minimitzar els possibles efectes secundaris. I passa el mateix amb l’endoresecció, una tècnica de microcirurgia que, combinada amb la radioteràpia dóna molt bons resultats.
Fins a quin punt es pot innovar en la seva especialitat?
A l’IMO hem demostrat que és possible innovar en tècniques d’oncologia ocular. Vam ser pioners en l’ús de la braquiteràpia amb ruteni. També hem desenvolupat estudis clínics multicèntrics que han demostrat l’eficàcia de la teràpia fotodinàmica per al tractament de l’hemangioma de coroide, actualment el tractament d’elecció per a aquests tumors. Tanmateix, crec que el futur de l’especialitat passarà per la farmacogenètica, és a dir, per l’estudi de l’ADN i dels teixits tumorals per crear fàrmacs que ataquin amb eficàcia únicament les cèl•lules canceroses.

Возможно, вас заинтересует