Un pacient amb miopia que vulgui operar-se per prescindir de les ulleres pot fer-se la cirurgia refractiva si té la còrnia fina?

Book an appointment. Tell us what date and time you prefer

Si bé és cert que la més coneguda, la tècnica LASIK, no és una opció adequada per a les còrnies fines, hi ha alternatives amb altres tècniques que sí que poden fer-se: el làser excímer o bé les lents fàquiques.

You may be interested in