La vista cansada es pot prevenir d’alguna manera? I quines solucions quirúrgiques té?

Book an appointment. Tell us what date and time you prefer

La presbícia o vista cansada no és una patologia, sinó un procés degeneratiu normal associat a l'envelliment de l'ull. Amb l'edat, a partir dels 40-45 anys, el cristal•lí (lent natural de l'ull) perd elasticitat i capacitat d’enfocament, cosa que provoca una pèrdua de nitidesa a la visió de prop que pot corregir-se amb ulleres o a través d’una intervenció quirúrgica.

No es pot prevenir i, generalment, es corregeix amb l’ús d'ulleres per veure-hi de prop. També és possible corregir-la quirúrgicament, amb cirurgia làser, implantació de lents intracorneals o de lents intraoculars, que poden ser de diversos tipus segons les necessitats de cada pacient. Generalment, la cirurgia es practica quan la presbícia està associada a cataracta, miopia o hipermetropia. En qualsevol cas, és important esperar que la vista cansada hagi completat el seu procés i s’estabilitzi la graduació, cosa que normalment passa cap als 55 anys. Es recomana consultar l'oftalmòleg perquè faci un estudi personalitzat per determinar el tractament més adequat.

You may be interested in