Com es pot evitar que pugi la pressió ocular i com podem ajudar que baixi en el dia a dia, a més de prendre els medicaments adequats?

Book an appointment. Tell us what date and time you prefer

És molt important que el pacient amb pressió ocular elevada, principal factor de risc del glaucoma, sigui molt escrupolós a seguir el tractament i les recomanacions de l'oftalmòleg.

Entre d'altres, hi ha fàrmacs que provoquen una pujada de la pressió intraocular. És per això que els pacients s’han de revisar periòdicament la pressió intraocular i consultar al seu oftalmòleg els medicaments que prenen.

You may be interested in