El glaucoma sol estar present en tots dos ulls o pot donar-se solament en un?

Book an appointment. Tell us what date and time you prefer

Determinats tipus de glaucoma, com aquells la causa dels quals és un traumatisme o una altra malaltia ocular, poden donar-se en un sol ull. No obstant això, el glaucoma primari d'angle obert, que és el més freqüent, acostuma a afectar tots dos ulls, si bé és cert que la malaltia normalment sol estar menys avançada en un d'ells.
 

You may be interested in