El làser de femtosegon arriba a la cirurgia de la cataracta i fa més senzill, precís i segur el procediment quirúrgic

Els doctors Nieto, Elies, Gris i Güell de l’IMO ja han fet una vintena de cirurgies des que aquesta tècnica es va posar en marxa a l’IMO després d’anys de col•laborar per desenvolupar-la. La nova tècnica fa més senzill, precís i segur el procediment quirúrgic

L’IMO ha incorporat aquest mes de maig una nova tècnica per a la cirurgia de la cataracta, de la mà d’un nou làser de femtosegon. La introducció d’aquest làser suposa una revolució en el procediment quirúrgic de la cataracta, ja que modifica la cirurgia que l’està fent servir des de 1990, la facoemulsificació per ultrasons. Tot i que aquesta cirurgia ha avançat molt els últims anys, amb unes incisions cada cop més petites i un alliberament de l’energia més controlat i més eficaç, continua fent-se de manera manual, cosa que demana habilitat al cirurgià, especialment en alguns passos del procediment.

“El làser de femtosegon no depèn tan directament de la destresa manual de l’oftalmòleg i això augmenta la seguretat, la rapidesa i la precisió de la cirurgia, ja que reprodueix amb una precisió micromètrica les microincisions prèviament dissenyades pel cirurgià a l’ordinador, al qual el làser està connectat”

El Dr. José Luis Güell, especialista en còrnia i cirurgia refractiva de l'IMO, ha intervingut en el procés de desenvolupament del nou instrument, que ha tingut lloc els últims anys. El nou mecanisme estova la cataracta, permet fer incisions molt més precises, millora la ferida de manera que redueix el risc d’infecció, perfecciona el posicionament de la lent intraocular i fa més previsible la correcció de l’astigmatisme associada a la cirurgia de la cataracta. En conseqüència, ofereix uns resultats refractius més bons, augmenta la seguretat de la intervenció i estandarditza el procediment.

“El nou làser permetrà augmentar del 50% actual al 80% l’eficàcia de les lents especials per a presbícia implantades en cirurgia de cataracta”

La cirurgia convencional

La cirurgia de cataracta tradicional, la facoemulsificació per ultrasons, s’inicia amb una incisió a l’ull a través de la còrnia per accedir al cristal•lí, on té lloc la cirurgia de la cataracta. Aquests talls a la còrnia, pels quals el cirurgià introdueix després els instruments necessaris per fragmentar i aspirar la cataracta i per introduir la lent al sac del cristal•lí, es fan amb bisturí. A continuació, un cop s’accedeix al cristal•lí, es fa una capsulorexi (extracció circular de la càpsula anterior del cristal•lí), cosa que suposa l’obertura d’una “finestra” circular al sac del cristal•lí per poder actuar a l’interior. Novament, aquesta obertura circular es fa manualment, amb el bisturí. Tot seguit es fragmenta l’interior opac del cristal•lí –la cataracta- amb una sonda d’ultrasò i finalment se succiona. Un cop buit l’interior del sac del cristal•lí, es col•loca una lent intraocular artificial que substitueix la lent natural. Abans d’acabar la intervenció, el cirurgià pot fer incisions addicionals a la còrnia per prevenir o disminuir l’astigmatisme.

La nova cirurgia amb làser de femtosegon

El procediment és el mateix que es feia amb la cirurgia convencional, però els talls a la còrnia es fan amb el làser de femtosegon. El següent pas, la capsulorexi, es fa també amb el làser, que obeeix de manera precisa els paràmetres introduïts prèviament per l’oftalmòleg a l’ordinador al qual el làser està connectat. Així, la forma circular és perfecta i el diàmetre respon a les mides volgudes i no depèn del pols i de la perícia del cirurgià. Això permet que la lent artificial quedi més ben centrada i més ajustada i que s’obtingui un resultat refractiu millor. El làser intervé també en el pas previ a la col•locació de la lent, ja que trosseja la cataracta abans de ser fragmentada amb la sonda d’ultrasò, cosa que facilita el procés i disminueix el temps i la intensitat d’acció de la sonda. A continuació, com en la cirurgia tradicional, s’absorbeix la cataracta fragmentada i es col•loca en lloc seu el cristal•lí. Finalment, el làser de femtosegon s’utilitza també per fer els talls addicionals a la còrnia, que a vegades es fan després de la cirurgia de la cataracta per prevenir o disminuir l’astigmatisme. Un cop més, la substitució del bisturí pel làser de femtosegon perfecciona el procés i millora els resultats.

El làser de femtosegon

El làser de femtosegon és un instrument amb longitud d’ona infraroja de gran precisió, que treballa en milionèsimes de segon. Un dels seus trets distintius és la reversibilitat, ja que no produeix tall als teixits, sinó que els separa col•locant mínimes dosis d’energia per produir una disrupció entre les cèl•lules. L’altra característica és l’extrema precisió sense tall ni transferència de calor a les cèl•lules adjacents, ja que fa servir la llum infrarroja per separar molècules. Una de les versions es fa servir des de fa anys en patologies refractives (miopia, hipermetropia, astigmatisme) i, més recentment, en alguns casos de trasplantament de còrnia. Pots consultar la notícia tal com va aparèixer a La Vanguardia aquí.

You may be interested in