Un pacient amb miopia que vulgui operar-se per prescindir de les ulleres pot fer-se la cirurgia refractiva si té la còrnia fina?

Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES

Si bé és cert que la més coneguda, la tècnica LASIK, no és una opció adequada per a les còrnies fines, hi ha alternatives amb altres tècniques que sí que poden fer-se: el làser excímer o bé les lents fàquiques.