Trasplantament de membrana amniòtica

Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES
Estimula la regeneració de la superfície ocular

Què és?

El trasplantament de membrana amniòtica consisteix a aplicar un fragment de membrana amniòtica damunt la superfície ocular. Aquest fragment sol fixar-se als teixits mitjançant fines sutures i hi ha dos mètodes diferents d’aplicació segons el tipus de lesió: com a recobriment o com a implant.

Si només hi ha un defecte de l'epiteli (la capa més superficial de la còrnia o la conjuntiva), però l’estroma (la capa següent) està bé, la membrana amniòtica es fa servir per recobrir tota la superfície, de manera que els factors de creixement que conté fan que les cèl•lules de l'epiteli comencin a créixer-hi a sota.

Transcorreguts uns quants dies, la membrana es pot enretirar fàcilment a la consulta sense que en quedin restes. La membrana amniòtica posa en marxa un ràpid procés de guarició de la ferida, que pot durar entre 2 i 15 dies en funció de la patologia ocular que s’estigui tractant. En els casos de lesions més profundes que comportin a més pèrdua d’estroma, la membrana s’implanta i s’omple el buit on falta estroma. En aquest cas, les cèl•lules no creixen per sota, com quan es col•loca com a recobriment damunt l’epiteli, sinó que ho fan per damunt fins que substitueixen la membrana, que es va reabsorbint progressivament.

L’implant implica un procés de guarició més lent perquè la membrana triga uns quants mesos a reabsorbir-se. Durant aquest temps, la membrana amniòtica indueix una opacitat que pot limitar la visió de manera transitòria.

En quins casos es fa?

Entre les indicacions més importants per a la utilització de membrana amniòtica hi ha les cremades en fase aguda produïdes per càustics com el lleixiu o la calç, en les quals els teixits queden desvitalitzats, inflamats i amb problemes de regeneració.

També es fa servir sovint després de reseccions conjuntivals àmplies (generalment per tumors o cicatrius) o en úlceres i defectes epitèlics de la còrnia i de la conjuntiva.

També es fa servir per augmentar les possibilitats d’èxit d’algunes cirurgies de còrnia, com per exemple el trasplantament de còrnia, en els casos en què es preveu que pot haver-hi problemes de regeneració tissular o de cicatrització al postoperatori.

Exàmens previs

Un examen ocular complet.

Abans de la intervenció

La preservació del teixit s’ha de fer sempre en un banc de teixits autoritzat i consisteix básicament a rentar la placenta en una solució antibiòtica. La mare donant, a més de donar l’autorització escrita, s’ha de sotmetre a controls serològics per descartar que pateixi cap malaltia infecciosa trasmissible. D’això se n’encarreguen bancs de teixits oficialment autoritzats per fer-ho.

Durant la intervenció

Aquest tractament també es fa servir per augmentar les possibilitats d’èxit d’algunes cirurgies de còrnia, com per exemple el trasplantament de còrnia, en els casos en què es preveu que pot haver-hi problemes de regeneració tissular o de cicatrització en el postoperatori.

Riscos

Podría desencadenar procesos inflamatoris i de rebuig.