Trasplantament de còrnia penetrant o lamel•lar

Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES
Més del
95%
de supervivència de l’implant
Menys d’un
5%
de risc de rebuig
Més de
200
trasplantaments de còrnia a l’any
Penetrating or lamellar corneal transplantation

Què és?

El trasplantament de còrnia (queratoplàstia) pot ser penetrant, quan es reemplaça la totalitat de la còrnia, o lamelar o selectiu, si se substitueixen exclusivament les capes que estan afectades.

Així mateix, segons la ubicació del dany, distingim diferents tipus de trasplantament lamel·lar:

  • Trasplantament de còrnia posterior (DMEK): quan la lesió es produeix a l'endoteli o capa més interna.
  • Trasplantament de còrnia anterior: quan la lesió es produeix a l'estroma, que representa el 95% del gruix total de la còrnia.

Si la part afectada és l'epiteli, la capa més externa, s'ha de dur a terme un trasplantament de cèl·lules mare corneals.

En quins casos es fa?

La queratoplàstia es fa per mantenir la transparència i la regularitat corneal i, amb això, la visió. Aquesta intervenció està indicada sobretot per a pacients que, a causa de patologies com el queratocon o d'accidents, tenen danyat tot el gruix de la còrnia o alguna de les seves capes. En aquest darrer cas, els especialistes de l'IMO aposten generalment per tècniques lamel·lars, menys invasives que la queratoplàstia penetrant.

De fet, un 70% dels trasplantaments de còrnia que es practiquen a l'Institut són selectius, ja que són intervencions menys agressives que redueixen el temps de recuperació, milloren el pronòstic i disminueixen les complicacions a curt i a llarg termini, a més del risc de rebuig.

Exàmens previs

Es requereix fer un examen oftalmològic complet i proves preoperatòries.

Durant la intervenció

La intervenció dura entre 30 i 40 minuts i es fa amb anestèsia local i sedació.

Després de la intervenció

El pacient ha d'evitar esforços les primeres tres setmanes després de la cirurgia.

Riscos

Els derivats de qualsevol intervenció. El risc de rebuig, malgrat que és molt menor que en el trasplantament de qualsevol altre teixit i s'ha reduït gràcies a les tècniques selectives, no deixa de ser-hi per a tota la vida.