Trabeculoplàstia

Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES
Durada de
15
minuts aproximadament
Reducció del
25%
de la pressió ocular
Eficàcia en el
85%
dels casos

Què és la trabeculoplàstia?

Trabeculoplàstia per resuir la pressió intraocular

La trabeculoplàstia és un procediment que es fa amb làser d’argó. Consisteix a aplicar el làser directament damunt la zona de filtració de l'ull, la trabècula, a fi d’augmentar el flux de sortida de l’humor aquós i, d’aquesta manera, disminuir la pressió intraocular.

En quins casos es fa?

Aquesta tècnica s'indica quan les gotes (col·liris hipotensors) no aconsegueixen una reducció eficaç de la pressió intraocular i el pacient no és candidat a cirurgia, ja sigui perquè el glaucoma no està prou avançat o perquè l'operació pot significar un gran risc per a la seva salut.

Perquè es pugui aplicar cal complir una sèrie de requisits com ara un angle obert i suficientment pigmentat.

Exàmens previs

Una revisió oftalmològica completa és clau per detectar correctament el tipus de glaucoma i la fase en què està i, d'aquesta manera, poder indicar la tècnica idònia en cada cas.

Les proves diagnòstiques més habituals –prèvies a una possible intervenció– són la campimetria (estudi del camp visual), la tonometria (mesura de la pressió de l'ull), la gonisoscòpia (visualització directa de l'angle iridocorneal), la paquimetria (mesura del gruix de la còrnia) i, sobretot, l'exploració del nervi òptic, ja sigui de forma directa o amb proves automatitzades (OCT o HRT).

Abans de la intervenció

No hi ha cap precaució ni cap risc especial que calgui tenir en compte.

Durant la intervenció

La trabeculoplàstia es fa a consulta amb l’aplicació d’anestèsia local en gotes i genera molèsties mínimes al pacient. El procediment consisteix a dirigir llum concentrada provinent del làser d’argó cap a l'angle de drenatge de l'ull. D'aquesta manera, es facilita la sortida del líquid (humor aquós) retingut a la part frontal i, així, es redueix la pressió intraocular.

Riscos

Hi ha pacients en els quals és possible que aquest tractament no sigui suficient per controlar el glaucoma i s'hauran d'avaluar altres opcions. A més, tot i que és una tècnica segura i poc invasiva, en alguns casos es pot presentar inflamació ocular després d’aplicar-la.