Teràpia Visual

Teràpia visual
Els ulls "aprenen a veure-hi" amb la teràpia visual, que permet desenvolupar al màxim determinades habilitats de la visió mitjançant la repetició d'exercicis individualitzats.

L’IMO compta des del 2014 amb una Àrea de Teràpia Visual on, després de la visita i del diagnòstic oftalmològic, s'ofereix un tractament optomètric a mida per potenciar les capacitats visuals de cada pacient. Aquest servei s'adreça tant a adults com a nens que presenten:

  • Problemes de funcionalitat (eficàcia): per exemple, anomalies d'acomodació (enfocament i desenfocament), dificultats en la visió binocular (coordinació de tots dos ulls), mal control oculomotor (moviments oculars) o determinats tipus d'estrabisme.
  • Problemes de percepció (processament) visual: fruit d'una mala interpretació dels estímuls rebuts a través dels ulls, com ara escassa memòria visual, baixa capacitat de discriminar detalls o de distingir la figura del fons, etc.

En la infància, aquests problemes visuals poden estar relacionats amb símptomes que han de ser motiu d'alerta per a familiars i per a docents, ja que poden afectar l'aprenentatge i el rendiment escolar. És el cas d'una baixa velocitat o comprensió lectora, d’un dèficit d'atenció o d’obstacles en la memorització de textos i en altres tasques escolars.

Màxim rendiment

La motivació del pacient és clau per a l'èxit de la teràpia visual, que requereix sessions setmanals en consulta (al voltant de 45 minuts) i treball diari a casa (20 minuts). Els exercicis, dissenyats i supervisats per l'especialista, es desenvolupen de forma dinàmica i fent ús de diferents instruments i tecnologies, com aplicacions o la pantalla tàctil Sanet Vision Integrator.

El nivell de dificultat del programa va augmentant de mica en mica, d'acord amb el ritme d'evolució de cada pacient i perseguint la superació contínua per tal que assoleixi el seu màxim rendiment.

El procés sol durar al voltant de 3 mesos en el cas dels problemes funcionals i una mitjana de 6 mesos en el dels perceptuals. Com a resultat de la teràpia, el pacient aconsegueix crear noves connexions neurològiques i automatitzar les habilitats visuals adquirides, que integra en coordinació amb la resta dels sentits en la seva vida quotidiana.