Què són els exercicis ortòptics?

Són exercicis que es fan per reeducar la visió binocular quan hi ha símptomes de cansament visual, cefalees, dolor ocular, cremor, llagrimeig, mareigs i nàusees, provocats per l’excessiu ús de la fixació de prop, com per exemple la lectura, l'ús d’ordinadors, etc. Els fa un professional tècnic especialitzat en la part muscular i sensorial de la visió. Aquestes alteracions es manifesten també en nens en edat escolar, amb símptomes com marejos en viatges, dificultats en la interpretació de textos, lectura espaiada i errors en copiar (inversió de lletres o números, etc.).