Què és el que no ha de fer un pacient acabat d’operar de trasplantament de còrnia?

Ha d’evitar fer grans esforços i, sobretot, evitar els traumatismes directes a l’ull.