Proves diagnòstiques

pruebas diagnosticas
Personal especialitzat i maquinària d'última generació és la combinació de l'IMO a l'hora d'oferir més d'una trentena de proves diagnòstiques mínimament invasives.

Les consultes de l’IMO estan equipades amb la tecnologia diagnòstica més puntera per efectuar més d'una trentena de proves amb les quals detectar i fer un seguiment exhaustiu de les diverses patologies oculars.

En tots els casos, es tracta de proves indolores que es poden dur a terme el mateix dia de la visita, tot i que no hagin estat programades prèviament. Els resultats, en mans d'especialistes qualificats, constitueixen una important eina per a la indicació del tractament òptim en cada pacient.

  Retina i vitri

  • Angiografia amb fluoresceïna
  • Angiografía verda endoceanina
  • Angio-OCT
  • Autofluorescència
  • Biomicroscopia ultrasònica
  • Campimetria
  • Ecografia
  • Microperimetria
  • Proves electrofisiològiques
  • Retinografia
  • Test de visió de colors Farnsworth i Ishihara
  • Tomografia de Coherència Òptica (OCT)

  Còrnia, cataracta i cirurgia refractiva

  • Aberrometria
  • Biometria
  • Biomicroscopia ultrasònica
  • Comptatge endotelial
  • Estudi de la qualitat visual
  • Mesura de la histèresi corneal
  • Paquimetria
  • Retinoscòpia
  • Test d'agudesa visual
  • Test de llagrimeig Schirmer
  • Test d'osmolaritat de la llàgrima
  • Tomografia de Coherència Òptica (OCT)
  • Topografia

  Glaucoma

  • Angio-OCT
  • Biomicroscopia ultrasònica
  • Campimetria
  • Fotografia de camp ampli
  • Mesura de la histèresi corneal
  • Microperimetria
  • Paquimetria
  • Retinografia
  • Tomografia de Coherència Òptica (OCT)
  • Tomografia Retinal d'Heidelberg (HRT)
  • Tonometria

  Oftalmologia pediàtrica, estrabisme i neurooftalmologia

  • Campimetria
  • Ecografia
  • Proves electrofisiològiques
  • Retinografia
  • Test de visió de colors Farnsworth i Ishihara
  • Test de desviació ocular Hess-Lancaster
  • Tomografia de Coherència Òptica (OCT)
  • Topografia
  • Videooculografia

  Oculoplàstica

  • Campimetria
  • Ecografia
  • Fotografia ocular
  • Irrigació de vies lacrimals
  • Retinografia
  • Rinoscòpia
  • Test de llagrimeig Schirmer
  • Test d'osmolaritat de la llàgrima
  • Test de visió de colors Farnsworth i Ishihara

  Altres

  • Analítiques i electrocardiogrames (precirurgia)

  Galeria de fotos

  Aberròmetre
  Topògraf corneal
  Retinògraf
  Retinògraf de camp ampli
  Tomògraf de Coherència Òptica (OCT)
  Topògraf
  Videooculògraf