Pilar Méndez

Trajectòria professional

Tècnica superior de laboratori de diagnòstic clínic, IES-SEP La Guineueta.

Tècnica en anàlisis clíniques: especialitat d’hematologia, IES-SEP La Guineueta.