Un pacient operat de LASIK pot fer esport?

Sí, pot fer qualsevol esport, de la mateixa manera que també poden practicar-ne tots els pacients operats de qualsevol patologia, sempre que les seves condicions físiques ho permetin i sempre que hagin transcorregut uns quants dies des de la intervenció.