Un 39% de les persones revisades a la Setmana Mundial del Glaucoma pateix la malaltia o està en risc de patir-la i no ho sabia

Demana visita. Digues-nos quin dia prefereixes per a la teva propera visita
El cribratge realitzat per la Fundació IMO s’ha tancat amb 8 diagnòstics de glaucoma, 17 casos de sospita i 7 pacients amb hipertensió oculara

La Fundació IMO ha detectat glaucoma, sospita de la malaltia o factor de risc en un 39% de les persones revisades a la Unitat de diagnòstic precoç de l'IMO (del 7 a l’11 de març), amb motiu de la Setmana Mundial del Glaucoma. Aquestes proves han confirmat el mateix percentatge obtingut en la campanya preventiva de l'any passat i han permès alertar 32 dels 82 pacients atesos de la necessitat d'acudir a l'oftalmòleg, ja sigui per iniciar el tractament oportú (10%), per sotmetre’s a proves complementàries que confirmin el diagnòstic (21%) o per realitzar-se controls periòdics de seguiment (8%).

Com destaquen les oftalmòlogues del Departament de Glaucoma de l'IMO, "aquestes dades posen de manifest l'elevat percentatge de persones que pateixen la patologia o són candidates a patir-la i no ho saben". Per aquest motiu, segons afirmen les especialistes, "la millor prevenció per fer front al glaucoma són les revisions biennals a partir dels 40 anys o anuals en pacients més grans de 60 anys". A aquesta edat, les probabilitats de tenir la malaltia augmenten fins a 7 vegades. Ho corrobora el fet que el 60% de les persones diagnosticades o amb sospita arran dels controls de cribratge de la Fundació IMO (15 de 25 casos) sobrepassi les sis dècades de vida.

A més de l'edat, el principal factor desencadenant de glaucoma és la hipertensió ocular. Set pacients amb risc de desenvolupar la malaltia en el futur en presentaven i per això s'hauran de fer controls regulars. Com expliquen les glaucomatòlogues de l’IMO, "la majoria de casos de glaucoma estan relacionats amb un augment de la pressió ocular, un procés que generalment no provoca dolor ni pèrdua sobtada de visió tot i que danya a poc a poc les fibres del nervi òptic. En conseqüència, es produeix una reducció progressiva del camp visual del pacient, que, si no acudeix a l'oftalmòleg, no sol adonar-se'n fins a fases avançades, quan ja ha perdut gran part de la visió perifèrica".

Diagnòstic precoç, tractament precoç

Una exploració completa en consulta, que inclou una prova de camp visual, mesurament de la pressió ocular i del gruix corneal, examen del nervi òptic i visualització de l'angle camerular (format per la còrnia i l'escleròtica amb l'iris), permet realitzar un diagnòstic fiable i precís del tipus de glaucoma i de l'estadi en el qual es troba. A partir d'aquí, és possible iniciar el tractament oportú per a cada cas amb l’objectiu de procurar conservar la visió restant, cosa que requereix un abordatge expert i individualitzat. De fet, "la personalització resulta clau en el maneig del glaucoma, ja que no tots els pacients reaccionen igual als múltiples abordatges terapèutics d’aquesta patologia d’origen multifactorial", conclou l'equip d'especialistes de l’IMO, format per les doctores Elena Arrondo, Sílvia Freixes i Carolina M. Pallàs i al qual s’ha unit recentment la Dra. Laia Pascual.