Tecnologia al servei dels pacients amb baixa visió

La microperimetria computeritzada és una prova diagnòstica d'alta sensibilitat per a l'estudi de la màcula i la seva utilitat s'expandeix com a eina de rehabilitació visual, juntament amb altres ajudes com ara les ulleres electròniques de realitat augmentada.

microperimetria computeritzada

La millora de la qualitat de vida de les persones amb baixa visió (agudesa visual inferior a 0,3 i camp visual inferior a 20º) és un àmbit en el qual la innovació està marcant un salt important, amb noves tecnologies que amplien les possibilitats d’aprofitar la resta visual dels pacients. L'Àrea de Baixa Visió de l'IMO, pionera a oferir aquest servei especialitzat des de fa més d'una dècada, compta amb ajudes actualitzades de rehabilitació visual i, com a pilar base, amb la tecnologia diagnòstica més avançada.

Un dels equips incorporats en els últims anys és el microperímetre computeritzat (MAIA), que mesura amb alta precisió la sensibilitat al voltant de la màcula, una petita àrea de només 5 mm de diàmetre en el centre de la retina, responsable de la visió de detall. Amb el seu estudi exhaustiu, permet detectar de forma incipient lesions provocades per problemes que poden desembocar progressivament en baixa visió, com és el cas de la degeneració macular associada a l'edat (DMAE), distròfies hereditàries de la retina com ara la malaltia de Stargardt, el forat macular o l’edema a la màcula per altres patologies. D’aquesta manera, "s’explica la sensació de pèrdua de visió central i de capacitat de lectura de la qual es queixen inicialment alguns pacients i que no sempre es veu reflectida en altres proves com ara l'agudesa visual o el camp visual ", explica la Dra. Cecilia Salinas, del Departament de Retina i Vitri de l’IMO.

Segons Carol Camino, responsable de l'Àrea de Baixa Visió de l’Institut, "la microperimetria computeritzada, mitjançant un sistema d’eye tracker, correlaciona punt a punt els danys estructurals – identifica la mida, la forma i la profunditat d’escotomes ("punts cecs") de fins i tot menys de 5º– amb les seves repercussions funcionals". Això, juntament amb la diversitat d'aplicacions que proporciona, fa que per a l'optometrista sigui una prova "la introducció i la popularització de la qual a les consultes anirà en augment en els propers anys".

tècnica diagnòstica baixa visió central

La microperimetria computeritzada permet obtenir un “mapa” dels punts de sensibilitat de la màcula i les àrees de fixació del pacient amb problemes de baixa visió central.

Entrenar la baixa visió amb ajudes tecnològiques

A més d'afinar el diagnòstic i la monitorització de les patologies maculars, l'especialista en destaca el paper com a eina de rehabilitació visual, ja que també incorpora un software per a l'entrenament de la fixació excèntrica: "Quan el centre natural de la visió està afectat, aprofitem la resta visual creant una ‘falsa màcula’, és a dir, buscant en una zona pròxima un nou punt preferent de la mirada. Així facilitem que els pacients puguin realitzar tasques de precisió com llegir, escriure, cosir, reconèixer cares o comptar monedes".

La microperimetria és una ajuda que se suma a altres alternatives per a persones amb baixa visió per maculopaties, com ara l'ús de prismes (incorporats a les ulleres per desviar les imatges cap a la zona que conserva visió) o revolucionàries tecnologies que s'han desenvolupat en els últims temps. És el cas de les ulleres electròniques de realitat augmentada eSight, que els pacients poden provar a l’IMO des del 2017, o d’un nou model de xip de retina, PRIMA, que s'ha començat a testar en pacients amb DMAE i en l'estudi multicèntric del qual participarà properament l'Institut.