Què és la metamorfòpsia i com s’ha de monitoritzar en pacients amb patologies com la DMAE

El Dr. Mateo de l’IMO explica què és la metamorfòpsia, com es detecta i com cal fer el seguiment dels pacients que pateixen patologies que la produeixen, com la DMAE (Degeneració Macular Associada a l’Edat) o la MEM (Membrana Epiretinal Macular). Consells i exercicis senzills que el mateix pacient pot fer

Visión deformada (metamorfopsias). Dr. Mateo de IMO Barcelona

La distorsió de la imatge, allò que els oftalmòlegs en diuen metamorfòpsia, consisteix a percebre amb ondulacions les línies que en condicions normals són rectes. A més de les línies rectes, els pacients que la pateixen també distorsionen les formes de les coses o de les persones que miren.

La visió distorsionada és símptoma de malalties del centre de la retina

Una cosa molt important a tenir en compte en la metamorfopsia és que afecta un dels dos ulls abans que l’altre, si és d’afectació bilateral. Quan l’afectat és un sol ull, sovint passa molt de temps abans el pacient no s’adona que hi veu de manera distorsionada. La causa és que quan tots dos ulls estan oberts el cervell integra la imatge i és difícil que el pacient pugui percebre petits graus de distorsió.

La monitorització del dia a dia és clau en els pacients que tenen un alt risc de desenvolupar malalties que produeixen metamorfòpsia. Aquestes malalties són les que afecten la zona central de la retina: la màcula. La principal és la degeneració macular (DMAE), que afecta el centre de la màcula i produeix disminució de visió, però també hi ha altres malalties com per exemple l’aparició d’una membrana damunt la retina, que generalment afecta un sol ull i que pot produir distorsió progressiva de la màcula. Com a oftalmòlegs, quan un pacient presenta membrana epiretinal macular (MEM), li recomanem que controli la metamorfòpsia.

La reixeta d'Amsler

 

La reixeta d'Amsler

La reixeta d'Amsler pot ajudar els pacients en aquests casos. Es tracta d’una reixeta amb petits quadradets i un punt al centre. El pacient ha de mirar fixament el punt negre del centre de la reixeta i vigilar què passa als quadradets del costat, si les línies es distorsionen o si els quadrats no tenen exactament una forma quadrada.

L’oftalmòleg sovint pregunta al pacient on nota exactament la metamorfòpsia, és a dir, mirant al punt central, on és la distorsió: a dalt a la dreta, a baix… Això permet detectar on és l’anomalia que pateix la persona i per tant, fer el tractament adequat. Descarrega’t la reixeta d'Amsler.

La monitorització, clau en pacients amb DMAE

És molt bo que cada dia monitoritzin l’existència, l’empitjorament o la millora de la metamorfòpsia. Aquest control és especialment important en la DMAE (Degeneració Macular Associada a l’Edat). Els pacients han de fer l’exercici de testejar els dos ulls independentment. Tapar primer un ull i després l’altre. Tant amb la reixeta d'Amsler com amb coses quotidianes, mirar les línies rectes, o bé fixar-se en la lectura, mirar la cara de la gent, però sobretot els marcs de les finestres o les línies de les rajoles del bany; fer els mateixos passos amb cada ull i detectar les diferències. Aquestes revisions són molt importants per comparar i descobrir on és la distorsió de les imatges i per poder tractar-la.