Protegir els ulls a l’estiu com si es tractés de la pell

Durant l’estiu, època de més radiació solar, hem d’extremar la precaució per no patir danys cutanis i també per evitar lesions oculars directament relacionades amb l’exposició als rajos ultraviolats (UV)

Perills del sol

Els principals processos oculars associats al sol són la queratitis actínica, que apareix per exposició a radiació solar intensa sense protecció. Sol manifestar-se amb dolor, fotofòbia, llagrimeig i ull vermell. Remet en un o dos dies i no deixa seqüeles. També a l’estiu poden aparèixer degeneracions conjuntivals, com el pterigi, que consisteix en un creixement anormal de teixit sobre la còrnia, que s’inflama amb facilitat davant l’exposició solar, el vent o altres agents irritants. Qui en pateix té la sensació de tenir un cos estrany a l’ull i té una aparença congestiva (ull vermell). Tot i que no és tan freqüent, l’acció dels raigs UV també pot provocar afeccions a la retina o accelerar el procés de cataracta. En general, la regla d’or per evitar tota mena de problemes oculars és fer servir ulleres de sol homologades amb filtres UV, que es poden reforçar, sobretot en el cas dels nens, amb gorres amb visera, sigui a la platja, a la piscina o a la muntanya.

El risc de les piscines

Però el sol no és l’únic factor de risc ocular a l’estiu. Durant les vacances, hi ha altres elements que poden perjudicar la salut ocular, com ara l’aigua, especialment de les piscines. A causa del clor, l’aigua pot produir irritació. A més, és un hàbitat favorable per al desenvolupament de la queratitis per acanthamoeba, un organisme cel•lular freqüent a l’aigua dolça, que afecta els portadors de lents de contacte. Fer servir ulleres de natació que aïllin l’ull hermèticament ajudarà a prevenir aquests processos.

Aire condicionat i sequedat

L’estiu també és una època d’al•lèrgies per pol•linització. Apareixen a la primavera, però no hem d’abaixar la guàrdia als mesos d’estiu perquè es produeix un contacte permanent amb els aires condicionats, que ressequen encara més els ulls que la calefacció. Per combatre la sequedat ocular, es recomana l’ús de llàgrimes artificials sense conservants. És important fer-les servir durant o després de viatges aeris, ja que dins dels avions l’ambient és més sec que no al desert.

Ull sec. Dr. Gris – IMO Barcelona

A l’exterior

Les activitats a l’aire lliure, lligades a les vacances estivals, també augmenten el risc de patir lesions als ulls. Els passejos per la muntanya, pel camp o per la platja poden provocar que, amb el vent, s’introdueixin cossos estranys a l’ull. Un cop més, protegir-los amb les ulleres adequades serà la millor solució. En cas de practicar esports amb risc de contacte o de rebre cops o impactes de la pilota, serà millor substituir les ulleres per lents de contacte o fer-ne servir unes d’irrompibles. Una última precaució és no manipular articles pirotècnics de manera indeguda, cosa habitual amb motiu de les festes majors que proliferen a l’estiu. Poden provocar traumatismes i altres afeccions oftalmològiques importants.