Nova tècnica de trasplantament selectiu de còrnia per substituir les capes més profundes sense afectar la resta

La DMEK o queratoplàstia endotelial de membrana de Descemet (una membrana cel•lular que hi ha a l’endoteli o capa posterior de la còrnia) és un procediment nou de trasplantament parcial que permet eliminar de manera selectiva la capa cel•lular endotelial malalta i substituir-la per una de sana, extreta de la còrnia d’un donant

Els pacients amb problemes de l’endoteli corneal representen prop del 60% dels casos de trasplantament. La DMEK, desenvolupada a partir de la feina pionera d’alguns cirurgians pioners, com el Dr. Gerrit Melles (Holanda), el Dr. Friedrich Kruse (Alemanya) y el Dr. José Luis Güell (de l’ IMO, Barcelona),és actualment el mètode menys invasiu per fer front als problemes de l’endoteli.

La DMEK o queratoplàstia lamel•lar posterior permet substituir l’endoteli corneal seleccionant exclusivament les capes més internes de la còrnia, sense afectar les capes mitjanes. Així es fa una cirurgia controlada, a través d’una microincisió que permet una rehabilitació ràpida, evita la fragilitat en cas de traumatisme posterior a altres tipus d’intervencions, l´ astigmatisme elevat i les sutures habituals en el trasplantament de còrnia tradicional (queratoplàstia penetrant). En conseqüència, la recuperació del pacient és més ràpida i el grau de visió que ofereix al receptor (d’entre el 90 i el 100%) és molt superior al que s’aconsegueix amb el trasplantament tradicional.

A més dels beneficis per al pacient, un altre avantatge important d’aquesta tècnica és que conceptualment permetria aprofitar una mateixa còrnia donant per a dos pacients diferents, de manera que a un pacient que tingui danyada tan sols la part anterior de la còrnia (per exemple, per queratocon), se li trasplantaria l’epiteli i l’estroma, mentre que l’endoteli i la membrana de Descemet podrien destinar-se a un segon pacient amb les capes més internes afectades. Quan l’endoteli corneal no funciona bé, les seves cèl•lules no aconsegueixen extreure correctament el fluid de la còrnia i produeixen un excés de líquid o edema que resta transparència a la còrnia i perjudica la visió. És el que passa, per exemple, a les persones amb distròfia de Fuchs (una patologia hereditària que sol acabar en trasplantament de còrnia) i a alguns pacients després de la intervenció de la cataracta amb implant de lent intraocular.

Per fer la DMEK, es prepara la còrnia donant i es tenyeix la membrana de Descemet i la capa de cèl•lules de l’endoteli. A continuació es desenganxen amb cura de la part posterior de la còrnia, deixant que s’enrotllin sobre si mateixes i formin un “tub” que s’introdueix en un injector. Alhora, al pacient receptor se li retira la membrana de Descemet i l’endoteli a través d’una petita obertura a la còrnia i se li injecta el teixit donant. Es desenrotlla el teixit amb cura damunt l’iris del pacient insuflant-hi aire, es col•loca en la posició adequada i s’adhereix a la base de la còrnia.

Curs per a col•legues europeus

Tot i que l’índex de rebuig és molt baix, a vegades es pot desprendre. Aleshores es tractaria tornant-lo a col•locar amb aire o amb gas intraocular. Si el tractament fallés, es podria repetir o recórrer a un trasplantament tradicional. Cirurgians de tota Europa podran conèixer la tècnica durant aquest any, ja que està previst que el Dr. Güell imparteixi un curs de DMEK per als seus col•legues europeus.