L’ESCRS promou el primer estudi que compara els diferents tractaments per a l’edema macular cistoide

Demana visita. Digues-nos quin dia prefereixes per a la teva propera visita
L’IMO, que reclutarà un centener de pacients, és l’únic centre espanyol que participa en aquest assaig clínic pioner a Europa

L'IMO s'acaba d'incorporar com a únic centre espanyol a l'estudi europeu PREMED per a la prevenció de l'edema macular cistoide (CME, en anglès), la causa més freqüent de pèrdua de visió després d'una intervenció de cataractes. D’aquesta manera, l’Institut se suma als principals centres investigadors d’Europa que formen part d’aquest estudi, promogut i finançat per l´ ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons).

Es tracta del segon assaig que finança aquesta societat, un fet excepcional, amb l'únic precedent de l'estudi sobre la profilaxi de l’endoftalmitis postoperatòria, gràcies al qual la injecció de cefuroxima (antibiòtic) s'ha convertit en el tractament estàndard a Europa.

En aquesta ocasió, l’estudi multicèntric aleatoritzat, l’investigador principal del qual és el Dr. Rudy Nuijts (University Eye Clinic Maastricht), pretén avaluar l’efecte de diferents estratègies de prevenció de l'aparició de l'edema macular cistoide després de la cirurgia de cataracta en pacients no diabètics i diabètics, tenint en compte que el risc d’aquesta complicació en pacients no diabètics és del 4% i del 15% en persones amb diabetis.

Diversos tractaments han intentat d’abordar aquest problema, que sorgeix, bàsicament, com una reacció inflamatòria generada pels moviments mecànics als quals se sotmet l'ull durant la cirurgia de cataracta. Tanmateix, cap assaig clínic no ha comparat les mesures preventives existents en l'actualitat ni s'han investigat els beneficis que pot tenir la combinació de diferents estratègies de prevenció.

Objectiu: determinar la millor estratègia terapèutica

Amb l'estudi PREMED es pretén esbrinar quin és el millor tractament preventiu. Per fer-ho, a tots els pacients se'ls proporcionarà dexametasona tòpica, Bromfenac o bé una combinació de tots dos, cosa que permetrà avaluar resultats de diferents estratègies i comparar-los entre si. Prèviament, tots els pacients s'hauran sotmès a facoemulsificació de la cataracta i col·locació d'una lent intraocular de cambra posterior.

Segons el Dr. José Luis Güell, coordinador del Departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l'Institut i director de l'assaig que s’hi durà a terme, “calculem poder reclutar prop d’un centenar de pacients des d’ara fins al juny de 2016”. Tots els pacients reclutats per l’IMO seran no diabètics, un perfil que, en total, es preveu que n’inclogui 823, davant dels 185 amb diabetis que formaran part de PREMED.