L’equip del Dr. García-Arumí, pioner en els tractaments de tumors oculars

Demana visita. Digues-nos quin dia prefereixes per a la teva propera visita
Entrevistem el Dr. José García-Arumí, especialista en oncologia ocular de l’IMO, i ens explica, entre altres coses, com les tecnologies de diagnòstic per la imatge ens permeten escollir el tractament més adequat per tractar cada tumor de la millor manera possible, la menys invasiva i amb més bons resultats per al pacient.
El Dr. Arumí és pioner en oncologia ocular

Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO) és un dels centres de referència en el camp de l’oncologia ocular. El Dr. José García-Arumí encapçala el Departament d’Oncologia Oftàlmica, a més de ser catedràtic d’oftalmologia de la UAB, cap de servei de l´ Hospital Vall d'Hebrón i secretari de la Sociedad Española de Retina y Vítreo. Hem parlat amb ell per saber els últims avenços de l’especialitat en el tractament dels principals tumors que afecten els ulls.

Quin és el tumor ocular més freqüent en els adults?

Si parlem de tumors malignes, el més freqüent és el melanoma de coroide, un tipus de càncer molt agressiu que pot produir metàstasi al fetge, per la qual cosa convé detectar-lo a temps i tractar-lo correctament. En el cas dels tumors benignes, el més habitual és l’hemangioma de coroide. És benigne perquè no produeix metàstasi ni risc per a d’altres òrgans del cos, però sí per a la visió, ja que sol créixer prop del nervi òptic.

<strongI en els nens?

Sens dubte, el tumor maligne més freqüent és el retinoblastoma. Es tracta d’un tumor que pot donar-se els primers mesos de vida dels nens, que té un component hereditari del 50%, que sol afectar tots dos ulls i que és molt agressiu. S’estima que un de cada 15.000 nounats el pateix i es tracta amb una combinació de quimioteràpia i radioteràpia.

Com podem saber si un nadó té un retinoblastoma?

El símptoma més evident és que s’aprecia a simple vista una ombra blanca a la pupil•la del nen. Tot i que la taca pot produir-la una altra dolença, convé anar immediatament a l’oftalmòleg. En general, una pupil•la que no és completament negra té algun tipus de problema.

Quin paper hi té la tecnologia, en l’èxit dels tractaments d’aquest tipus de càncers?

La tecnologia ha evolucionat molt els darrers anys i ens permet lluitar contra els tumors intraoculars amb un percentatge d’èxit cada cop més gran. Per començar, disposar de tecnologies de diagnòstic per la imatge com l’ecografia 3D, la retinografia, l’angiografia de camp ampli o la ressonància magnètica nuclear ens permet no només fer un diagnòstic encertat i precoç, sinó també conèixer l’altura, la mida, el tipus, la taxa de creixement i la ubicació concreta del tumor per escollir el tractament més adequat.

Passa el mateix amb els tractaments?

Sens dubte. La braquiteràpia que s’empra en el tractament del melanoma de coroide es basa en plaques de ruteni 106 o de iode 125 que han evolucionat molt els darrers anys, de manera que avui podem evitar que la radiació afecti cap altra part que no sigui l’ull i minimitzar els possibles efectes secundaris. Podem dir el mateix de l’endoresecció, una tècnica de microcirurgia que, combinada amb la radioteràpia, ofereix molt bons resultats.

Fins a quin punt es pot innovar en la seva especialitat?

A l’IMO hem demostrat que és possible innovar en tècniques d’oncologia ocular. Vam ser pioners en l’ús de la braquiteràpia amb ruteni. També hem desenvolupat estudis clínics multicèntrics que han demostrat l’eficàcia de la teràpia fotodinàmica per al tractament de l’hemangioma de coroide, que és actualment el tractament d’elecció per a aquests tumors. Tanmateix, crec que el futur de l’especialitat passarà per la farmacogenètica, és a dir, per l’estudi de l’ADN i dels teixits tumorals per crear fàrmacs que ataquin amb eficàcia únicament les cèl•lules canceroses.

Radioteràpia selectiva i teràpia fotodinàmica, principals avenços en oncologia ocular

El tumor intraocular maligne més freqüent en l’adult és el melanoma de coroide (la capa que hi ha sota la retina i que la nodreix). A Espanya se’n declaren aproximadament 240 casos cada any. Pot créixer sense símptomes, si bé en alguns casos el pacient pot patir disminució de la visió -si el tumor és a prop de la màcula (la part central de la retina)-, despreniment de retina o hemorràgia intraocular, dos processos habitualment associats al melanoma de coroide. Els casos asimptomàtics poden diagnosticar-se amb una exploració rutinària del fons de l’ull, “que tota la població s’hauria de fer anualment a partir dels 50 anys, edat a partir de la qual és més habitual que comencin a aparèixer els tumors oculars”, adverteix el Dr. José García-Arumí, especialista en retina i oncologia ocular de l’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona.

El tractament més habitual és la braquiteràpia, que consisteix en una placa radioactiva de ruteni o de iode que se situa durant uns quants dies a la zona tumoral. Com que és local, evita la radiació externa i minimitza possibles efectes secundaris. Té una efectivitat superior al 90% si s’aplica en les primeres fases, ja que hi ha un alt risc de metàstasi, bàsicament al fetge, on la mortalitat és del 90%. En alguns casos, la braquiteràpia s’aplica en combinació amb l’endoresección, cirurgia que consisteix a eliminar quirúrgicament el tumor mitjançant làser i vitrectomia. A vegades cal provocar un despreniment de retina per accedir al tumor i poder tractar-lo amb làser i vitrèctom (l’instrument que esmicola i aspira el tumor).

Un altre tipus de tumor de la capa subretinal és l’hemangioma de coroide, un tumor benigne – sense risc de metàstasi –, però que es desenvolupa de manera molt ràpida i agressiva, cosa que és un risc per a la visió perquè amenaça el nervi òptic (transmissor de les imatges de la retina al cervell) i la màcula. Els hemangiomes de coroide es tracten amb teràpia fotodinàmica, una tècnica que fins fa pocs anys s’aplicava a la Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE). Un estudi liderat pel Dr. García-Arumí ha demostrat l’eficàcia de la teràpia per tractar aquest tipus de tumor ocular. El tractament, que consisteix a aplicar via intravenosa un fàrmac damunt el qual posteriorment es projecta un làser, actua selectivament damunt el tumor i danya mínimament la retina.

Altres tumors oculars són els retinoblastomes, el 50% dels quals es transmeten d’una generació a l’altra. Afecta 1 de cada 15.000 nounats i és el tumor ocular maligne més comú a la infància. El tractament sol ser una combinació de radioteràpia i quimioteràpia. “Actualment s’està estudiant un tractament selectiu que consisteix a introduir quimioteràpia a través de l’artèria oftàlmica” explica el Dr. García-Arumí. “Si dóna bons resultats, disposarem d’un tractament amb menys efectes secundaris“, afegeix. Aquest tipus de tumors són molt agressius i és important diagnosticar-los i tractar-los a temps per evitar l’enucleació ocular (extracció total de l’ull).