L’Àrea de Teràpia Visual de l’IMO, a les pàgines del suplement Criatures del diari Ara

A l’edició de dissabte 7 de juny, el suplement Criatures del diari Ara publica una pàgina sobre la posada en funcionament a l’IMO de l’Àrea de Teràpia Visual, on s’insisteix en la importància d’abordar la salut ocular infantil de manera transversal.

Amb el títol “La salut ocular infantil, tasca de tots”, el diari Ara publica, al suplement Criatures del 7 de juny, una entrada en què es fa ressò de la posada en marxa de l'Àrea de Teràpia Visual de l’IMO i es destaca la importància d’abordar la salut ocular infantil de manera transversal. Criatures és un suplement específicament dedicat a abordar la maternitat, l’educació i la criança dels fills.

A l’article es recull també l’explicació d’Elena Núñez –responsable, amb la Laura Alonso, de l'Àrea de Teràpia Visual– sobre de la funció d’aquesta àrea i la seva importància en la salut ocular dels més petits. A partir d’un tractament optomètric dissenyat a mida per l’optometrista, els pacients fan una sèrie d’exercicis per treballar els problemes de funcionalitat o de percepció del sistema visual, com per exemple la visió binocular (que fa possible veure-hi en 3D), la fusió, l’acomodació o enfocament, etc.

Área de Terapia Visual del IMO A l’Àrea de Teràpia Visual de l’IMO, els nens treballen els problemes de funcionalitat o de percepció visual, aspectes clau durant la infantesa que poden repercutir en l’aprenentatge.

 

Tal com afirma la Dra. Núñez, “Tots aquests aspectes resulten clau durant la infantesa, perquè intervenen en la percepció de la realitat que tenen els nens i els condicionen l’aprenentatge i el desenvolupament d’altres habilitats”. L’especialista de l’IMO matisa: “tenir bona visió no implica únicament veure-hi bé amb tots dos ulls, ja que si un nen no té prou desenvolupades determinades habilitats, com ara la memòria visual, o no enfoca correctament els objectes, el seu aprenentatge quedarà compromès”.

Els pares han d’estar atents als símptomes que apuntin a patologies oculars, com ara mals de cap freqüents

Per això és especialment important que els pares dels nens estiguin atents per si els seus fills presenten una velocitat o una comprensió lectora baixes, aptituds bàsiques per a l’aprenentatge, ja que pot ser degut a algun problema visual. Tenir mals de cap freqüents o fregar-se constantment els ulls també és indici de possibles patologies oculars.

“Si es donen aquests senyals, cal que els pares portin els nens a la consulta de l’oftalmòleg per descartar possibles patologies i, si cal, derivar-los a l’Àrea de Teràpia Visual a fi de potenciar les habilitats visuals afectades i reduir la simptomatologia”, recomana la Dra. Núñez.

terapia visual niños Conscients de la importància de la motivació, sobretot en el cas dels nens, els especialistes de l’IMO han procurat incloure un vessant lúdic en la teràpia visual.

La plasticitat dels nens, un punt a favor

Tal com s’explica a l’article de Criatures, amb una sessió setmanal de 45 minuts a les dependències de l’IMO i 20 minuts diaris d’exercicis a casa, els nens mostren una evolució favorable en relativament poc temps, en bona part degut a la plasticitat cerebral de l’ésser humà en edats primerenques que es va perdent amb el pas del temps. Per aquest motiu resulta fonamental la detecció precoç dels problemes oculars.

També és important actuar amb rapidesa a l’hora d’aplicar un tractament, sigui mèdic o quirúrgic, i reforçar-lo amb teràpia visual quan sigui necessari, com passa en algunes patologies visuals molt freqüents durant la infantesa, com ara l´ ambliopia o l’ estrabisme.

“A través de diverses tècniques i instruments, procurem que la teràpia sigui dinàmica i variada, que incorpori un vessant lúdic i que no avorreixi els petits, perquè la motivació, al costat de la constància i la implicació dels pares, és clau per a l’èxit de la teràpia”, conclou la Dra. Núñez.