Infografia: Avenços en la cirurgia refractiva

Gràfics elaborats pel Departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l’IMO i El Periódico

Descarrega’t aquí la infografia completa sobre les diverses tècniques de cirurgia refractiva en format PDF (530 Kb)

 

La cirurgia per corregir defectes refractius (miopia, hipermetropia, astigmatisme y presbícia) ha evolucionat molt aquests darrers anys amb tècniques cada cop menys invasives, més precises i segures i amb més marge de reversibilitat. Gràcies a això, s’ha ampliat el perfil de pacients que poden optar a aquesta cirurgia i s’hi han inclòs les persones amb presbícia o vista cansada.

Tanmateix, no totes les persones són candidates a la cirurgia refractiva o, si més no, no a determinades tècniques. Un bon estudi previ és clau. De fet, tal com afirmen els nostres especialistes en còrnia, cataracta i cirurgia refractiva, el 80% de l’èxit de la cirurgia dependrà d’un bon diagnòstic i d’una indicació correcta. Hi ha diverses tècniques de cirurgia refractiva i totes es fan amb anestèsia local i de manera ambulatòria, és a dir, sense ingrés hospitalari:

  • Modelatge de la còrnia: modificació de la curvatura de la còrnia per incidir en la refracció de la llum damunt la retina.
  • Implant de lents: intracorneals (amb poder refractiu o sense poder refractiu) o intraoculars (fàquiques i pseudofàquiques)
  • Implant de segments corneals o anells intraestromals: augmenten la resistència de la còrnia, en modifiquen la potència refractiva i n’alteren la curvatura mitjançant un implant anular que es realitza al gruix de la còrnia (és reversible)