El Dr. Rafael Navarro coordina un curs en línia d’oftalmologia per a atenció primària

El curs, impulsat per Bayer, aborda el procés d’exploració, diagnòstic i derivació a l’especialista de les principals patologies retinals.

El retinòleg de l’IMO, Rafael Navarro, coordina el curs en línia “Oftalmologia per a metges d’atenció primària”, que té l’objectiu de proporcionar a aquests professionals els coneixements bàsics sobre el maneig de les malalties oftalmològiques més comunes de la retina.

Es pretén oferir les eines necessàries per fer una bona exploració del fons d’ull i, a partir d’aquí, establir un diagnòstic correcte i determinar la gravetat del quadre clínic per derivar a l’especialista amb la urgència oportuna en funció de cada cas. Els metges d’atenció primària són, molt sovint, el primer punt de contacte amb el pacient, per la qual cosa el seu paper és fonamental en la detecció precoç de patologies, un punt clau per millorar-ne el pronòstic. Per això és important promoure el vincle i l’intercanvi de know how entre oftalmòlegs i altres professionals relacionats amb la cura de la salut ocular, mitjançant una formació actualitzada de gran utilitat per a la praxi professional.

El curs “Oftalmologia per a metges d’atenció primària, accessible des de la pàgina web bayerconecta.com, està dissenyat seguint una metodologia en línia per adaptar-se amb flexibilitat al ritme de feina de cada alumne. Impulsat per Bayer, és una eina útil per a la pràctica diària dels professionals d’atenció primària. Aborda el procés d’exploració, diagnòstic i derivació a l’especialista de les principals patologies retinals.

Un cop presentades les pautes d’exploració del fons de l’ull de la mà del Dr. Francisco Alcázar (responsable del grup de treball d’oftalmologia de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), diversos especialistes en retina aborden les principals patologies retinals des d’un punt de vista clínic, diagnòstic i de tractament. Així, la Dra. Anniken Burés (IMO) ofereix les claus sobre la DMAE; el Dr. Rafael Navarro (IMO) i el Dr. Gabriel Arcos aprofundeixen en les retinopaties vasculars, com la retinopatia diabètica o les oclusions venoses i arterials de la retina; i el Dr. Carlos Mateo (IMO), amb la Dra. Andrea Oleñik, entren amb detall en la maculopatia miòpica.

La finalitat última d’aquest curs és estrènyer els vincles entre els diversos nivells d’atenció al pacient amb problemes visuals, com també promoure la Fundació IMO amb iniciatives com el “Curs per a l’abordament integral del pacient diabètic” o el “Curs per a la valoració del pacient pediàtric i/o estràbic”, que van tenir lloc a l’IMO el novembre de 2013 i el maig de 2014, respectivament, dirigits a metges d’atenció primària, òptics optometristes i altres professionals que intervenen en la cura de la salut ocular.