El 70% dels trasplantaments de còrnia fets a l’IMO consisteixen a substituir-ne només una part

Demana visita. Digues-nos quin dia prefereixes per a la teva propera visita
Las tècniques selectives redueixen el risc de rebuig i permeten recuperar entre el 90 i el 100% de visió en pacients amb bon pronòstic

Els especialistes de l’IMO, centre líder en trasplantaments de còrnia, aposten pels trasplantaments selectius (o lamel·lars) de la còrnia, que es duen a terme amb procediments que la reemplacen parcialment per eliminar tan sols la part malalta i substituir-la per una de sana. Després d'aquesta cirurgia, els pacients amb bon pronòstic recuperen entre el 90 i el 100% de visió.

DMEK i DALK per trasplantar tan sols la part danyada de la còrnia

Els procediments per realitzar el trasplantament selectiu de la còrnia es coneixen com a DMEK (queratoplàstia endotelial de membrana de Descemet) i DALK (queratoplàstia lamel·lar anterior profunda). La diferència essencial entre ambdues tècniques rau en la part de la còrnia que es trasplanta: la DMEK es practica quan la lesió es produeix sobre l'endoteli (una capa de cèl·lules situada a les capes internes de la còrnia) i la DALK està indicada per a lesions en les capes més externes de la còrnia. El fet de treballar sobre dues parts diferenciades de la còrnia que es trasplanta permet que aquests procediments puguin aprofitar un mateix teixit per a dos pacients diferents.

El trasplantament total de la còrnia

El procediment més estès, fins fa poc, consistia a trasplantar totalment la còrnia. Es tracta d'un procediment indicat sobretot per a pacients que, a causa d'una malaltia o d'un accident, tenen danyat tot el gruix de la còrnia.

Mentre que la queratoplàstia penetrant reemplaça la totalitat de la còrnia, les tècniques lamel·lars o selectives permeten substituir només les capes afectades.

Mentre que la queratoplàstia penetrant reemplaça la totalitat de la còrnia, les tècniques lamel·lars o selectives permeten substituir només les capes afectades.

Quan el trasplantament de còrnia falla

A banda dels trasplantaments de còrnia procedents d'un donant, hi ha les anomenades còrnies artificials o queratopròtesis. Aquestes estan indicades per a persones en què un trasplantament de còrnia convencional –total o parcial– té mal pronòstic, ja sigui perquè han patit rebutjos de teixits trasplantats prèviament o perquè pateixen malalties que impedeixen practicar el procediment, com ara alguns herpes oculars. Aquest tipus de trasplantament pot presentar complicacions a llarg termini pel contacte de la pròtesi corneal amb l'exterior. Malgrat això, actualment existeixen millores importants i dissenys que representen una alternativa aplicable per a un espectre cada vegada més ampli de pacients, segons es va posar de manifest en la trobada d’experts en queratopròtesis que es va celebrar a l’IMO el mes de setembre.

Una còrnia disponible en un termini màxim d’1-2 setmanes

Després de la visita amb l'oftalmòleg, el pacient que necessita un trasplantament de còrnia, bé sigui selectiu o total, s'ha de fer una analítica de sang per comprovar quin teixit per al trasplantament és el més indicat per al seu cas. El temps d'espera per a la cirurgia sol oscil·lar entre 1 i 2 setmanes, moment en què el Banc de Sang i Teixits lliura la còrnia disponible.