Controls periòdics, evitar el tabac i la sobreexposició solar i mantenir una dieta rica en antioxidants ajuda a prevenir la malaltia

La DMAE (Degeneració Macular Associada a l’Edat), principal causa de pèrdua severa de visió en persones d’edat avançada als països desenvolupats, és una malaltia ocular que afecta la màcula, àrea localitzada al centre de la retina
A mesura que avança, es redueix la visió central, cosa que dificulta la realització de tasques de detall com llegir o marcar números de telèfon, conduir o reconèixer rostres. La malaltia està relacionada amb l’edat. Afecta les persones de més de 50 anys i especialment les de més de 65, més del 10% de les quals en pateixen. Cada any es registren prop de 30.000 casos nous i, a causa de l’augment de l’esperança de vida, es preveu que cap al 2020 fins a 7,5 milions de persones de més de 65 patiran DMAE al món.

Prevenció i diagnòstic precoç

Tot i que es tracta d’una limitació visual greu que pot incidir directament en la qualitat de vida dels pacients, és freqüent que la persona afectada no noti símptomes a les primeres fases. Per això l’Institut de Microcirurgia Ocular adverteix de la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç. Se sap que hi ha diverses variables implicades en la DMAE, com ara la predisposició genètica, la hipertensió i factors mediambientals com el tabaquisme o l’exposició prolongada a la llum solar. Descarrega’t l’article sencer en PDF.