El meu pare té glaucoma d'angle obert a l'ull esquerre, cosa que li ha perjudicat considerablement el nervi òptic. És possible aturar el glaucoma per salvar la poca visió que li queda? I en cas d’operació, es pot regenerar el nervi òptic afectat?

El glaucoma és una malaltia en la qual el camp visual va disminuint perquè es produeix una pèrdua progressiva de la visió perifèrica a causa d’un dany cada cop més gran al nervi òptic. El glaucoma d'angle obert, el més freqüent, té lloc quan l'angle camerular, on hi ha les estructures encarregades de filtrar l’humor aquós, deixa de funcionar correctament i això fa que augmenti la pressió intraocular i que el nervi òptic es deteriori.

El tractament del glaucoma actua sobre l'únic factor de risc conegut actualment, la pressió intraocular, que s’intenta controlar amb fàrmacs (sobretot col•liris), tractaments amb làser (trabeculoplàstia) o cirurgia (trabeculectomia, esclerotomia profunda no perforant o vàlvules). En qualsevol cas, l'objectiu del tractament sempre és conservar la visió restant, perquè el dany ja produït a causa de la malaltia no pot recuperar-se. D'aquí ve la importància de la detecció precoç i d’un seguiment exhaustiu de l’avanç de la patologia.