Tumors de conjuntiva

Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES
Conjunctival tumours

Què són els tumors de conjuntiva?

Són tumors que apareixen a la conjuntiva, que és la membrana mucosa i transparent que cobreix el globus ocular, des del marge corneal (o limbe) fins als fons de sac conjuntivals. Aquests tumors poden ser benignes o malignes, pigmentats o no, i en alguns casos poden arribar a posar en perill la visió i la vida del pacient, per la qual cosa requereixen un diagnòstic precoç i un tractament adequat.

Per què es produeixen?

Alguns tumors de conjuntiva estan directament relacionats amb una exposició solar excessiva. D’altres, com la neoplàsia escamosa, amb la infecció pel virus del papil•loma humà i a vegades amb el virus del VIH. Alguns tumors melanocítics (pigmentats) s’han relacionat amb el tabaquisme.

Com es poden prevenir?

Com que el sol és un factor de risc, l’ús d’ulleres amb filtre solar pot ajudar a prevenir alguns tumors.

Tot i que la majoria de tumors de conjuntiva són de caràcter benigne, alguns poden ser lesions premalignes (precursores d’una lesió maligna). Per això, fer un examen oftalmològic periòdicament o en el cas d’alguna lesió nova és la millor mesura que podem prendre per detectar-los de manera primerenca.

Les lesions malignes poden recidivar amb el temps al mateix lloc, a prop del lloc o a distància, per la qual cosa un cop tractades se n’ha de fer un seguiment periòdic.

Els tumors de conjuntiva en general es localitzen a zones fàcilment visibles i es manifesten amb la presència d’una zona de canvi de color o de textura respecte de la resta de la conjuntiva (bé sigui per la presència de pigment fosc o per la presència de vasos sanguinis), o per zones de protuberàncies o lesions. A vegades es poden localitzar en llocs on inicialment poden passar desapercebuts i ser diagnosticats durant un examen oftalmològic rutinari. Alguns poden augmentar de mida i causar irritació i molèsties oculars.

Alguns dels símptomes que es poden associar a un tumor de conjuntiva són:

  • Sensació de cos estrany
  • Llagrimeig
  • Irritació ocular

El tractament per als tumors de conjuntiva depèn del tipus, de la localització i de la mida. Hi ha moltes opcions en funció de cada cas.

La majoria de tumors benignes simptomàtics es poden controlar amb observació periòdica. En cas de ser simptomàtics s’hi pot aplicar tractament.

Els tumors malignes requereixen un tractament de cirurgia de petita incisió, crioteràpia (teràpia de congelació), quimioteràpia local i, en alguns casos, radioteràpia.