Injeccions antiinflamatòries

Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES

Què és?

Les injeccions antiinflamatòries intraoculars administren de manera local i concentrada un fàrmac dins de l'ull. En el cas de les uveïtis, a vegades es fa servir la injecció intraocular d’antiinflamatoris (sobretot de corticoides) per controlar la inflamació i evitar els efectes adversos relacionats amb l’administració sistèmica dels corticoides.

En quins casos es fa?

La principal indicació dels corticoides intraoculars és el tractament de l’edema macular secundari a la inflamació intraocular.

Exàmens previs

Examen ocular i fons d'ull. En la majoria de casos es fa una OCT prèvia i en alguns casos pot ser necessària una angiografía fluoresceïnica. En el cas de les uveïtis, és important descartar la presència d’una infecció intraocular abans d’administrar el corticoide a la zona intraocular.

Durant la intervenció

La injecció en si és un procediment curt. Es pot fer a la sala d'operacions o a la consulta, però sempre en unes condicions mínimes d’asèpsia. Es fa amb anestèsia tòpica (gotes) i generalment no produeix molèsties.

Abans de la intervenció

Abans de la injecció, es fa una desinfecció de l'ull i de les parpelles. Posteriorment a la injecció, s’han d’instil•lar gotes d’antibiòtic a l'ull intervingut durant uns quant dies.

Riscos

Com en tota intervenció, el risc més gran és la infecció de l'ull. De totes maneres, si es fa una correcta profilaxi el risc és mínim (molt menor que per una cirurgia de cataractes, per exemple).