Fotocoagulació amb làser

Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES
En aproximadament el
90%
dels casos de retinopatia diabètica atura la pèrdua de visió

Què és?

Consisteix a aplicar làser sobre zones de la retina danyades pera tractar o prevenir problemes retinals.

En quins casos es fa?

Es fa en nombroses patologies de la retina, tant en ruptures perquè la retina no es desprengui com en malalties vasculars de la retina, retinopatia diabètica, obstruccions de vena, aneurismes, etc.

Exàmens previs

Requereix examen ocular complet i la majoria de vegades angiografia fluoresceïnica. Moltes vegades també requereix OCT.

Durant la intervenció

La intervenció es fa amb anestèsia tòpica, és a dir amb gotes, i s’impacta directament les lesions amb un làser que ens guia fins on ha d’impactar el fotocoagulador.

Abans de la intervenció

Cal evitar la fotocoagulació amb làser en zones on no sigui necessari perquè podria produir cremades.

Riscos

Que la fotocoagulació sigui inefectiva o insuficient o que faci malbé estructures importants de la retina como ara vasos o la zona de la màcula.