Els fàrmacs d’injecció ocular eviten la cirurgia en algunes patologies de retina

Els darrers 5 anys, els fàrmacs han permès millorar la visió en el 75% dels pacients tractats, en contrast amb el 20% que millorava amb la cirurgia. Al Congrés Internacional de Retina que va tenir lloc a l’IMO la setmana passada, els especialistes en retina van presentar dos nous tractaments farmacològics

Els darrers 5 anys, els fàrmacs han permès millorar la visió en el 75% dels pacients tractats, en contrast amb el 20% que millorava amb la cirurgia. Al Congrés Internacional de Retina que va tenir lloc a l’IMO la setmana passada, els especialistes en retina van presentar dos nous tractaments farmacològics

Els fàrmacs injectats directament a l’interior de l'ull estan donant bons resultats en el tractament de la Degeneració Macular, les obstruccions de vena de la retina o la retinopatia diabètica, segons els especialistes reunits al congrés Novedades médicas y quirúrgicas en retina, que va tenir lloc el 3 i el 4 de juny a Barcelona, organitzat per IMO i l´ ESASO (European School for Advanced Studies in Ophtalmology).

Pel que es desprèn d’algunes intervencions del congrés, des de mitjan dècada passada, les injeccions intravítries s’han convertit en una important alternativa a la cirurgia i el seu imparable desenvolupament “constituirà el gran salt en el tractament de les malalties de la retina a la propera dècada”, segons ha afirmat el Dr. Borja Corcóstegui, coordinador del congrés.

Per l’especialista, “l’èxit més rotund d’aquests tractaments es dóna en la degeneració macular, l’índex de millora de visió del qual ha passat del 20% al 75% gràcies als nous fàrmacs injectats a l’interior de l'ull, com el Lucentis o l’Avastin“, també emprats, amb un èxit semblant, en pacients amb retinopatia diabètica.

A aquests dos tractaments, és a punt d’afegir-s’hi un tercer que, segons el que s’ha exposat al congrés, és capaç de millorar els resultats dels fàrmacs actuals en el tractament de la DMAE, Degeneració Macular Associada a l’Edat. Es tracta del VEGF-Trap-Eye, als assajos clínics del qual ha participat l’IMO i els resultats del qual, presentats el passat mes de març, demostren que la molècula anti-VEGF d’alliberament lent que conté requereix menys injeccions intraoculars per mantenir l’agudesa visual dels pacients amb DMAE.

Els especialistes s’han referit també a un altre fàrmac d’alliberament lent (l’Ozurdex) per al tractament de l’edema macular secundari a obstrucció de la vena de la retina, l’ús del qual Europa acaba d’aprovar. Es tracta d’un implant injectable i biodegradable de corticosteroide d’acció prolongada (dexametasona), que es converteix en el primer tractament amb llicència a Europa per a l’edema macular en pacients amb oclusió venosa de la retina (OVR).

L’obstrucció a la vena retinal produeix una resposta inflamatòria que pot ocasionar un edema macular, una acumulació excessiva de fluids a la retina i un engruiximent de la màcula. L’OVR és la segona causa més freqüent de malaltia vascular de la retina, després de la retinopatia diabètica, i és una causa de pèrdua de visió important i freqüent. El nou implant allibera lentament la dexametasona a la cavitat vítria i actua localment per controlar l’edema, reduir la inflamació del voltant de l’oclusió i millorar l’agudesa visual del pacient.