És convenient prendre el sol amb ulleres fosques?

Les ulleres de sol són una protecció amb filtre perquè arribin menys radiacions a l’ull. No hi ha cap situació de necessitat real de protegir els ulls del sol, però l'ús d'ulleres fa que estiguem més confortables, ja que la llum penetra menys al nostre sistema òptic. El que no s’ha de fer mai és mirar directament els raigs solars perquè es produiria una destrucció directa de la retina.