Enquesta “Viure amb glaucoma”

Enquesta “Viure amb glaucoma”
Solicita visita en IMO COM VOLS DEMANAR CITA? PROGRAMA LA TEVA VISITA ET TRUQUEM NOSALTRES

Enquesta “Viure amb glaucoma”

Al Canal Glaucoma volem donar veu als pacients. Per això, hem posat en marxa la primera enquesta: “Viure amb glaucoma”. Hi han participat més de 400 persones amb glaucoma o hipertensió ocular i ha revelat nombrosos aspectes no clínics, relacionats amb el dia a dia de les persones que conviuen amb aquestes patologies.

Enquesta “Viure amb glaucoma”

Més de 400 pacients han participat a l'enquesta "Viure amb Glaucoma" 

Conèixer aquestes necessitats ha estat clau per a la posada en marxa d'aquesta nova plataforma digital, que compta amb continguts d'interès per fer costat a la comunitat de pacients afectats pel glaucoma.

Vols conèixer les respostes dels nostres pacients? A continuació te les revelem…

Perfil dels pacients enquestats

El 63% dels pacients enquestats ens ha fet saber que pateix glaucoma i el 37% restant, hipertensió ocular. Entre ells, pràcticament hi ha hagut el mateix nombre d'homes i de dones, cosa que mostra que la patologia té la mateixa prevalença entre tots dos sexes. Així mateix, el 80% dels pacients enquestats té més de 50 anys, de manera que es posa de manifest la importància de fer-se controls periòdics, especialment, a partir d'aquesta edat.

Revisió glaucoma

Els controls periòdics són claus per controlar la malaltia

El 62% dels enquestats afirma que la malaltia afecta les seves activitats quotidianes

Una de les dades més rellevants de l'enquesta és que prop del 62% dels enquestats afirma que la malaltia afecta a les activitats que duu a terme en el seu dia a dia. En concret, als següents aspectes:

  • Conducció (18,3%)
  • Lectura (12,6%)
  • Professió (8,2%)
  • Aficions (5,9%)
  • Activitats familiars (5,7%)
  • Esport (2,5%)
  • Altres (8,4%)

D'altra banda, prop del 40% afirma que troba a faltar practicar certes activitats, arran del diagnòstic de la malaltia.

Esport i glaucoma

L'esport és una de les activitats esmentades pels pacients que han emplenat l'enquesta

En resposta a aquestes necessitats, el Canal Glaucoma ja inclou continguts relacionats amb la majoria d'aquests aspectes tan presents en el dia a dia dels pacients:

Ajudes per al dia a dia

Un altre aspecte que els enquestats han destacat són les ajudes o suports que els permeten conviure i tractar diàriament la malaltia. La majoria d'ells (75,5%) afirma fer servir fàrmacs hipotensors oculars, mentre que d’altres fan servir neuroprotectors (6,3%) o altres ajudes com la baixa visió (3,4%), la pràctica d'exercicis de ioga o meditació (3,2%) o suplements vitamínics (2,4%).

Ajudes visuals per als pacients amb glaucoma

Les ajudes de baixa visió milloren la qualitat de vida dels pacients amb glaucoma 

Més de la meitat de pacients senten que la malaltia els afecta emocionalment

Així mateix, el 53% dels pacients ha afirmat que la malaltia els afecta emocionalment i, entre ells, el 10% ha desenvolupat una malaltia d'índole psicològica o psiquiàtrica arran del diagnòstic de la patologia.

Per això, al Canal Glaucoma hem volgut posar llum sobre aquest aspecte, tan poc conegut de la malaltia, a més dels consells que esmentàvem anteriorment.

Agraïments 

L’IMO Grup Miranza vol agrair la participació i confiança de tots els pacients.

Les dades ens serviran per poder crear més continguts al Canal Glaucoma, que es va engegar amb l'objectiu d'ajudar les persones afectades i els seus familiars a conviure i entendre millor la malaltia, com també a millorar-ne la qualitat de vida.